Vil du være med å utvikle framtidens sykehus i Oslo?

Vil du være med å utvikle framtidens sykehus i Oslo?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
BIM-ansvarlig
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Utløpt
Vil du være med å utvikle framtidens sykehus i Oslo?
Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad (Nye Rikshospitalet), et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her; https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

Forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet pågår og vi har behov for å styrke oss med en BIM-ansvarlig for disse to prosjektene.
 

BIM-ansvarlig   
BIM-ansvarlig skal være en strategisk og teknisk støtteressurs for prosjektledelsen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Funksjonen har ansvar for å følge opp at det utvikles en BIM-modell i henhold til de mål og forutsetninger som er lagt til grunn for BIM i prosjektene, og at det etableres rutiner og verktøy i henhold til prosjektenes målsetting for bruk av BIM. Dette skal følges opp og skal benyttes i samhandlingsprosesser under planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjektene. Arbeidet omfatter også ansvar for etablering av planer for overlevering av BIM til bruk i forvaltning, drift og vedlikehold etter gjennomført utbygging.

BIM-ansvarlig vil få hovedansvar for etablering av rutiner, oppbygging av kompetanse og systemer relatert til BIM og BIM-prosesser i de aktuelle prosjektene. Vedkommende vil få et utstrakt samarbeid både med aktuelle representanter i Helse Sør-Øst RHF som ansvarlig for den regionale BIM-strategien, med Oslo universitetssykehus HF som mottaker og fremtidig eier og med Sykehusbygg HF sine interne ressurser på området.

Stillingen er plassert i stab hos prosjektsjef for henholdsvis Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Ønskede kvalifikasjoner
  • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter
  • God kunnskap om BIM og relevante verktøy og fagsystemer
  • Relevant høyere utdanning
  • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Du er:
  • Teamorientert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
  • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
  • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert
  • Åpen for utfordringer og er en god og positiv støttespiller i teamarbeid
  • En som tar ansvar


Stillingen er fast.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
Arbeidssted vil i være ved felles prosjektkontor på Skøyen eller i prosjektrigg på byggeplass i Oslo mens prosjektgjennomføringen pågår. Når prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag i Sykehusbygg være aktuelt.

Søknadsfrist onsdag 22.september 2021

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingene, kan du ta kontakt med:
Prosjektsjef Aker, Rikard Tveiten, telefon 952 89 317 eller
Prosjektsjef nye Rikshospitalet, Per Bjørnar Børresen, telefon 915 11 251

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge, og vi har behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer.

Sykehusbygg HF er spesialisthelsetjenestens kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging, og eies av landets fire regionale helseforetak.

Sykehus-Norge består av ca. 5 millioner kvadratmeter, og med de prosjektene som nå er under planlegging og bygging blir det ytterligere 1 million kvadratmeter til en verdi på 80 – 100 milliarder kroner.

Våre konsulenter

Kamilla Skaret Gustu
Rådgiver Research og Analyse
Per Bjørnar Børresen
Prosjektsjef nye Rikshospitalet
Rikard Tveiten
Prosjektsjef Aker