Vil du være med å bygge framtidens sykehus i Oslo?

Vil du være med å bygge framtidens sykehus i Oslo?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektsjef Regional sikkerhetsavdeling (RSA)
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst
Vil du være med å bygge framtidens sykehus i Oslo?
Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her; https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

Vi har nå behov for en prosjektsjef til å lede gjennomføringen av prosjekt ny Regional sikkerhetsavdeling (RSA).   

Prosjektsjef RSA
Prosjektsjefen skal lede gjennomføringen av prosjekt RSA fra oppstart for prosjekt til bygget er ferdig og overlevert til Oslo universitetssykehus HF. Det er lagt til grunn at prosjektet gjennomføres via en totalentreprise med samspill, og kontrakt med totalentreprenør planlegges inngått primo 2022.

Prosjektsjefen er øverste ansvarlig for prosjektet og skal sørge for at det gjennomføres i samsvar med definerte mål og premisser og innenfor fastlagte rammer for kostnad, tid og kvalitet. Det er viktig med god forståelse av samspillskontrakter, erfaring fra store prosjekter og gode lederegenskaper. Prosjektsjefen vil ha personalansvar for ansatte i prosjektet.


Ønskede kvalifikasjoner
  • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter
  • Relevant høyere utdanning
  • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Du er:
  • En samlende leder som har evne til å bygge gode team
  • En leder med god rolleforståelse og evne til å se helheten i et prosjekt
  • Flink til å forstå hva som er viktig i ulike faser av et prosjekt
  • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
  • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
  • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert
  • God til å kommunisere med alle aktører i prosjektet

Prosjektsjef RSA vil rapporterer til prosjektdirektør i prosjektorganisasjonen for videreutviklingen av OUS inngå i ledergruppen til prosjektorganisasjonen. Det er ønske om tiltredelse ved årsskiftet.

Stillingen er fast.

Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidssted vil i være ved felles prosjektkontor på Skøyen eller i prosjektrigg på byggeplass på Ila mens prosjektgjennomføringen pågår. Når prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag i Sykehusbygg være aktuelt.

Søknadsfrist onsdag 26. oktober 2021

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingene, kan du ta kontakt med:

Prosjektdirektør Dag Bøhler, tlf. 915 14 324.

Partner i Capus Erling Lampe, tlf. 991 60 110

Seniorrådgiver i Capus Kristian Carlstedt, tlf. 452 94 338
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, inovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Våre konsulenter

Kristian Carlstedt
Rådgiver
Dag Bøhler
Prosjektdirektør