Statens innkjøpssenter styrkes – vi søker nye kolleger!

Statens innkjøpssenter styrkes – vi søker nye kolleger!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektledere
Arbeidgiver:
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt
Vi er i sterk vekst og har en økende kontraktsportefølje, og søker derfor nye kolleger som ønsker å bidra til videre utvikling. Hos oss får du ansvar for store anskaffelsesprosjekter sammen med dyktige kolleger. Våre anskaffelser er varierte, og vi jobber kategoribasert med hele innkjøpsprosessen. Nå søker vi deg som har erfaring med å lede prosjekter innen innkjøp fra privat eller offentlig sektor.

Hos oss vil du bidra til at staten gjør gode innkjøp. Det innebærer god behovsdekning og effektive og gunstige avtaler. Samtidig skal vi bidra til en bærekraftig utvikling gjennom våre anskaffelser. Det innebærer å ivareta klima, miljø, etiske og sosiale aspekter på en best mulig måte.

Som ansatt hos oss blir du en del av et spennende og kompetent fagmiljø. Vår kjernekompetanse er profesjonell gjennomføring av hele anskaffelsesprosessen og strategisk avtaleforvaltning.

Om Statens innkjøpssenter
Statens innkjøpssenter samordner og effektiviserer statens innkjøp gjennom felles avtaler, og inngår og forvalter noen av de største innkjøpsavtalene i Norge. Våre avtaler omfatter ca. 190 ulike statlige virksomheter og ca. 150 000 ansatte. Det innebærer utstrakt samarbeid og involvering av våre virksomheter og leverandørmarkedet.

Vi jobber kategoribasert innen flere innkjøpskategorier, og søker nå ny kollega i innkjøpskategoriene reise og kontor, med muligheter for ytterligere kategorier. Stillingen er i Seksjon for kontor- og reiseavtaler. Denne er under oppbygging og den som ansettes vil få anledning til å være med på å bygge opp seksjonen.

Arbeidsoppgaver
Sentrale oppgaver er planlegging og gjennomføring av statlige fellesavtaler, dialog med leverandører, interessenter og statlige virksomheter, samt avtaleforvaltning på strategisk nivå. Avtalene varer i flere år og vi bruker mest tid på avtaleforvaltning. Aktuelle oppgaver er også utarbeidelse og oppdatering av våre langsiktige handlingsplaner.

Viktige leveranser i anskaffelsesprosessen er konkurransestrategi, konkurransedokumenter, evalueringer samt avtaleforvaltning. Dette inkluderer blant annet å delta i og lede tverrfaglige team, behovs- og markedsanalyser, kravspesifisering, tilbudsevaluering, risikohåndtering og veiledning overfor virksomheter omfattet av innkjøpsordningen.

Som en av flere blir du ansvarlig for å lede anskaffelsesprosesser innen kontor- og reiseområdet, og mulige nye områder. Du vil få et helhetlig ansvar for utvalgte statlige fellesavtaler fra planlegging av anskaffelsesprosessen til gevinstrealisering gjennom aktiv avtaleforvaltning. En god forvaltning av de statlige fellesavtalene er viktig for at vi skal lykkes med å utnytte potensialet i kontraktene.

Du vil ha utstrakt kontakt med både leverandører og brukere av våre avtaler, herunder dialog med beslutningstakere på ulike steder og nivåer i staten. Øvrige oppgaver er også aktuelt avhengig av Statens innkjøpssenters behov og søkers kompetanse og interesser.

Dine kvalifikasjoner
Du må ha:

 • Høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Erfaring og gode resultater kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • Erfaring med hele anskaffelsesprosessen i privat eller offentlig virksomhet

Du bør ha erfaring fra en eller flere av disse områdene
 • Prosjektledelse
 • Regelverket for offentlige anskaffelser
 • Anskaffelser innen kategoriene kontor eller reise
 • Å jobbe i tverrfaglige team
 • Digitaliserte prosesser; herunder bestillingsverktøy og konkurransegjennomføringsverktøy
 • God forretningsforståelse

Vi søker deg som
 • Har stort engasjement for og genuin interesse for prosjektledelse og innkjøp
 • Tar initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling 
 • Er analytisk og strukturert med fokus på mål og resultater
 • Har sterk gjennomføringsevne, med evne til å prioritere i en hektisk hverdag
 • Inngir tillit og bygger relasjoner til de du jobber sammen med

Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • Et stort fagmiljø med dyktige kollegaer, muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • En stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lokaler sentralt i Oslo, og høsten 2021 flytter vi inn i splitter nye lokaler i Økern Portal
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (SPK). Vi trekker 2 prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler DFØ et innskudd. I SPK tilbys du dessuten svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen. Stillingen lønnes som rådgiver fra kr. 516 400 til 643 000 per år. evt som seniorrådgiver fra 643 000 til 860 300 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I Jobbnorge, hvor du søker på denne stillingen, oppfordrer vi deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter.
Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om dette på  https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.


Vil du vite mer?

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Steinar Nilsen på 991 00 436  eller Terese Vildalen på 994 23 032 i Capus.
For nærmere informasjon om DFØ henvises til vår hjemmeside www.dfo.no.  

Andre opplysninger

Alle som søker stillingen, må søke elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp vitnemål (karakterutskrift om du er under utdanning), eventuell NOKUT-godkjenning for utdanning fra utlandet samt attester for at søknaden din skal vurderes. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere vil i så fall bli kontaktet.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten. DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer også lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

I 2020 ble DFØ utvidet med fagområdet offentlige anskaffelser. Det er i dag om lag 650 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim. Les mer på www.dfo.no.

Våre konsulenter

Terese Vildalen
Rekrutteringsassistent