Tar du utfordringen og søker deg til en av de mest spennende IT lederstillingene i offentlig sektor?

Tar du utfordringen og søker deg til en av de mest spennende IT lederstillingene i offentlig sektor?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør plattformer
Arbeidgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Vi vil ha med deg på laget for å levere de beste og smarteste løsningene til Norges befolkning!

Skatteetaten gjennomfører omfattende modernisering og digitalisering av brukertjenestene for borgere og næringsdrivende i Norge. Gjennom innovativ bruk av avansert IKT har vi lykkes med forenkling og utvikling av brukervennlige tjenester. For å styrke dette arbeidet ytterligere har vi etablert en dedikert avdeling for Plattformer i IT divisjonen som skal løfte oss videre i Skatteetatens satsing på skytjenester. Vi ser etter deg som ønsker å lede dette viktige området for oss.

Avdelingsdirektør Plattformer
Avdeling Plattformer har ansvar for å utvikle og sikre stabil, sikker og kostnadseffektiv drift av etatens utviklingsplattformer og IT-infrastruktur. Avdeling Plattformer får en ambisiøs utviklingsagenda og får en særskilt viktig rolle i gjennomføring av Skatteetatens strategi for i økende grad å basere nyutvikling på skytjenester.
 
Vi søker nå etter en dyktig og offensiv avdelingsdirektør som vil være en sentral bidragsyter i arbeidet med IT som støtte til kjernevirksomheten i etaten. Avdelingsdirektøren rapporterer til divisjonsdirektør IT og sitter i hans ledergruppe. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen har et stort nedslagsfelt, og du vil samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, blant annet: 

 • lede utviklingen av etatens sky-løsninger og identifisere nye teknologiske muligheter
 • lede videreutvikling av brukervennlig og sikker IT-infrastruktur
 • sikre effektiv drift og forvaltning av applikasjoner, 3. partsløsninger, infrastruktur og databaser
 • ansvar for at etatens IT systemer har høy tilgjengelighet
 • drive etatens utviklingsarbeid av syntetiske testdata, herunder syntetisk Folkeregister til bruk i hele offentlig sektor og Skatteetatspesifikke testdata til intern bruk
 • lede og utvikle avdelingen på ca. 120 medarbeidere i Grimstad og Oslo i tråd med etatens overordnede mål, strategier og verdigrunnlag
 • inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere og ledere
 • være en sentral bidragsyter i divisjonens ledergruppe
 • utadrettet kontakt med andre fagmiljøer internt og eksternt
Kvalifikasjoner
 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • ledererfaring fra større virksomheter hvor IKT står sentralt i virksomhetens tjenester
 • bred erfaring med IT utvikling, forvaltning og drift
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra skybaserte utviklingsplattformer
 • erfaring fra å lede endringsprosesser hvor digitalisering har stått sentralt
Personlige egenskaper

Som leder i Skatteetaten må du evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Du motiveres av å lykkes i lederrollen, ønsker å bruke tid på lederskap, og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vår nye avdelingsdirektør for plattformer har i tillegg: 

 • utpregede gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og er en god relasjonsbygger
 • gode analytiske egenskaper og strategisk forståelse
 • struktur i sitt arbeid og er resultatorientert med gjennomføringsevne
 • evnen til å engasjere seg både i faglige problemstillinger i og utenfor eget fagområde
 • evne til å spre engasjement til sine kolleger og medarbeidere 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 fra 950 000 – 1 180 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT.

Noe reisevirksomhet må påregnes.
 

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Våre konsulenter

Geir Hegre Romundset
Seksjonssjef