Assisterende direktør

Assisterende direktør
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Assisterende direktør
Arbeidgiver:
Politiets IKT-tjenester (PIT)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Vi ser etter deg som går i front med et godt øye for flaskehalser og hindringer som må ryddes av veien for at vi kan drive effektiv og kontinuerlig utvikling. Som assisterende direktør har du et godt helhetsperspektiv, du er god til å kommunisere og har solid gjennomføringsevne. For å lykkes som leder hos oss tror vi det innebærer at du har stått i tilsvarende endringsprosesser før, og gjerne har erfaring fra organisasjoner som har gått fra prosjektutvikling til produktutvikling i tverrfaglige og autonome team.
 

Assisterende direktør vil ha en viktig rolle i å sørge for god flyt internt i organisasjonen og støtte direktøren i hennes arbeid. Som en del av direktørens ledergruppe forventes det at du tar en aktiv rolle i ledelse og utvikling av organisasjonen med et våkent blikk for forbedringer. Du må kunne være direktørens stedfortreder ved behov. Som leder hos oss må du motiveres av å være i en lederrolle, ønske å bruke tid på lederskap og være villig til å utvikle eget lederskap. 

Hovedansvarsområder

 • Være pådriver og tilrettelegger for gjennomføring og oppfølging av både strategiske og operative arbeidsoppgaver som sikrer at vi når våre mål
 • Forankre strategi i operative oppgaver
 • Kontinuerlig forbedre leveranseevne, herunder fjerne hindringer og flaskehalser
 • Være en god rådgiver for øvrig ledelse i blant annet endringsledelse, omstilling, strategisk kompetanseutvikling, leverandørstyring
 • Bygge kultur for læring på tvers og være en pådriver for kultur- og omdømmebygging
 • Skape samhandling, der det å gi og ta feedback er en naturlig del av hverdagen
 • Lede med sikkerhet i fokus og delta i å bygge en solid sikkerhetskultur
 • Stedfortreder direktør

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning. Relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring som leder fra relevant virksomhet og på relevant strategisk nivå fra større IT-miljø
 • God kunnskap om og erfaring fra dreining fra en prosjektorientert til produktorientert virksomhet
 • Solid erfaring fra omstillingsarbeid med gode resultater
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring innenfor et større IT-miljø
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God innsikt i, og forståelse for, statsforvaltningen, politiske prosesser og erfaring med medarbeiderinnflytelse
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer
  her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/   

Personlige egenskaper

 • Trygg i eget lederskap, tillitsvekkende, pragmatisk og motiverende
 • Utpreget god samarbeids- og kommunikasjonsevne med evne til å etablere gode relasjoner
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Stor arbeidskapasitet og med god gjennomføringsevne

Vi søker deg som er

 • Samfunnsengasjert og kvalitetsbevisst med evne til å se flere perspektiv
 • Faglig nysgjerrig og opptatt av læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Initiativrik og opptatt av å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Opptatt av å bygge en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback som en naturlig del av arbeidsdagen

Vi tilbyr

Hos oss blir du del av et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med åpne, faglige diskusjoner og utforsking av gode og nye løsninger. Vi jobber tett med brukerne våre, og har fokus på den verdien løsningene våre skaper for publikum og våre brukere.

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Spennende og fremtidsrettet teknologi 
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø, og fleksibilitet mht. arbeidssted
 • Stillingen avlønnes som 1060 avdelingsdirektør i lønnsspenn kr. 1 200 000 – 1 500 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.

Om arbeidsgiveren

Hver gang politiet er på oppdrag, står teknologi sentralt. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri.

“Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor har vi utviklet et nytt organisasjonsdesign for PIT for å være bedre rustet for transformasjonen vi har påstartet. Vi har behov for flere nye ledere som sammen kan sette fart på vårt digitaliseringsarbeid slik at vi kan møte fremtidens brukerforventninger og kriminalitetsutfordringer. ”
Catherine Janson, IT-direktør

Våre konsulenter