Avdelingsdirektør teknologitjenester og rådgivning

Avdelingsdirektør teknologitjenester og rådgivning
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør teknologitjenester og rådgivning
Arbeidgiver:
Politiets IKT-tjenester (PIT)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst
Går du i front med entusiasme og pågangsmot? Vi ser etter deg som er en god endringsleder, som er opptatt av kontinuerlig utvikling, og som evner å realisere målsettinger. Som leder for teknologitjenester og rådgivning kommuniserer du godt med medarbeidere, brukere og andre samarbeidspartnere, og du coacher og leder dine medarbeidere på veien. Vi har høye ambisjoner for vår digitale transformasjon, og for å lykkes som leder hos oss må du ha stått i endringsprosesser før. Du motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villig til å utvikle eget lederskap. 

Hovedansvarsområder

Avdeling for teknologitjenester og rådgivning samler teknologer, ledere og rådgivere med kompetanse som er avgjørende for å oppnå vår transformasjon. Avdelingen gjør leveranser i autonome team i eller på tvers av leveranseområdene.

Evner du å skape tillit og engasjere? Du vil få overordnet ansvar for en av våre viktigste avdelinger, som innebærer personalansvar for medarbeidere, kompetanseutvikling, rapportering og økonomistyring. Avdelingen er sentral i digitaliseringen av politiet, og vi ønsker oss deg som også klarer å bygge en avdeling med de riktige kompetanseprofiler for fremtiden. Du vil arbeide spesielt aktivt med strategisk kompetanseplanlegging som grunnlag for å bygge, dreie og omstille kompetanse for at vi sikter mot våre ambisjoner. Derfor er du god med folk med et godt blikk på helhet både i PIT og i etaten for øvrig. Du har forståelse for etablering av en smidig kultur og arbeidsform, hvor det å gi og ta feedback er en naturlig del av hverdagen.

Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning. Relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra linjeledelse, fortrinnsvis fra større organisasjoner
 • Solid erfaring med personalledelse
 • Meget god strategisk og operativ IT-forståelse
 • Kompetanse og erfaring knyttet til endring av større organisasjoner
 • Erfaring innen avdelingens kompetanseområder er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer
  her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/   
Personlige egenskaper
 • Trygg i lederrollen og evner å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere
 • Evne til å se utviklingspotensialet i medarbeidere, engasjere og transformere
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • Gode samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter med evne til å bygge tillit

Vi søker deg som er

 • Samfunnsengasjert og kvalitetsbevisst med evne til å se flere perspektiv
 • Faglig nysgjerrig og opptatt av læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Initiativrik og opptatt av å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Opptatt av å bygge en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback som en naturlig del av arbeidsdagen
Vi tilbyr

Hos oss blir du del av et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med åpne, faglige diskusjoner og utforsking av gode og nye løsninger. Vi jobber tett med brukerne våre, og har fokus på den verdien løsningene våre skaper for publikum og våre brukere.

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Spennende og fremtidsrettet teknologi 
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø, og fleksibilitet mht. arbeidssted
 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden 
 • Stillingen avlønnes som 1060 avdelingsdirektør i lønnsspenn kr. 1 200 000 - 1 500 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.

Om arbeidsgiveren

Hver gang politiet er på oppdrag, står teknologi sentralt. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri.

“Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor har vi utviklet et nytt organisasjonsdesign for PIT for å være bedre rustet for transformasjonen vi har påstartet. Vi har behov for flere nye ledere som sammen kan sette fart på vårt digitaliseringsarbeid slik at vi kan møte fremtidens brukerforventninger og kriminalitetsutfordringer. ”
Catherine Janson, IT-direktør

Våre konsulenter

Ida Samuelsen
Rådgiver Research og Analyse