Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?

Vil du være med å planlegge framtidens sykehus?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fremdriftsplanlegger Radiumhospitalet
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Utløpt
Vil du være med å bygge framtidens sykehus i Oslo?

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her;
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter

Vi har nå behov for en planlegger til våre prosjekter og som i første omgang vil bli mobilisert for prosjekt nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet.   

Planlegger Nytt Klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Vi søker en Planlegger for fremdrift med god kompetanse innen planlegging til prosjektteamet som leder utbyggingen av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo (RAD). Prosjektet omfatter et nytt klinikkbygg med sykehusfunksjoner (senger, operasjonsstuer, billeddiagnostikk mvI og et protonsenter).  Dette vil bli det første senteret for behandling av kreft med protoner i Norge.  Byggene skal, i sammen med eksisterende bygningsmasse, fungere som et samlet sykehusbygg. Prosjektet skal overleveres 30.04.2024.
Fremdriftsplanleggeren skal inngå i byggherrens organisasjon innenfor område S1 Prosjektstøtte. Avdelingen for prosjektstøtte består i dag av to controllere, 1-2 planleggere, en dokumentkontroller og en kvalitetsleder. Fremdriftsplanleggeren skal ha faglig ansvar for fremdriftsplanleggingen i prosjektet.

Oppgavebeskrivelse Fremdriftsplanlegger
 • Hovedansvar for etablering, oppfølging og rapportering av prosjektets fremdriftsplaner
 • Utarbeidelse og revisjon av fremdriftsplaner og S-kurver som inngår som del av prosjektets styringsbasis
 • Ansvar for å gjennomføre og lede fremdriften og styre fremdrift på byggeplassen i samarbeid med aktuelle prosjektledere og tilrettelegge for god koordinering av entreprisene.
 • Månedlig rapportering av fremdriftsstatus til prosjekteier og prosjektstyret.
 • Bistå i oppfølging av entreprenørens planer og fremdrift.
 • Bidra til prosjektets risikostyring
 • Bidra til videreutvikling av rutiner og prosedyrer innen fagområdet

Kvalifikasjoner:
 • Utdanning innen tekniske fag, økonomi, administrasjon eller annet relevant fagområde.
 • Erfaring med planlegging og prosjektgjennomføring i bygg- og anleggsbransjen, gjerne fra store, komplekse byggeprosjekter med et høyt antall entrepriser.
 • God kunnskap om planleggerens rolle, primært fra byggherresiden
 • Erfaring med planlegging i MS Project og/eller Safran er en fordel
 • Erfaring med bruk av 3D-modell som arbeidsverktøy
 • Erfaring fra Digital bygging er en fordel
 • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Du er:
 • Utadvendt og ansvarsbevisst
 • Har en god rolleforståelse og evne til å se helheten i et prosjekt
 • Flink til å forstå hva som er viktig i ulike faser av et prosjekt
 • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
 • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
 • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert
 • God til å kommunisere med alle aktører i prosjektet

Planlegger vil rapportere til områdeleder prosjektstøtte i prosjektorganisasjonen. Personalansvaret vil ligge til prosjektsjef.

Stillingen er fast.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.
Arbeidssted vil i være ved felles prosjektkontor på Skøyen eller i prosjektrigg på byggeplass på Radiumhospitalet mens prosjektgjennomføringen pågår.
Når prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag i Sykehusbygg være aktuelt.

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingene, kan du ta kontakt med:

Prosjektsjef Pål Høylie, tlf. 95 72 93 29 eller
områdeleder prosjektstøtte Edel Stokholm, tlf. 90 19 80 72
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Våre konsulenter

Pål Høylie
Prosjektsjef
Edel Stokholm
Områdeleder prosjektstøtte