Vil du bli en del av NOKUT sitt sterke forvaltningsrettslige miljø?

Vil du bli en del av NOKUT sitt sterke forvaltningsrettslige miljø?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Jurist (rådgiver/seniorrådgiver)
Arbeidgiver:
NOKUT
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Utløpt
NOKUT søker nå to jurister med interesse for forvaltningsrett, juridisk metode og regelverksforvaltning. Som kontrollorgan med verdiene etterrettelig, imøtekommende og nytenkende, kan NOKUT tilby en arbeidsplass i skjæringspunktet mellom økonomiforvaltning og juss. Du vil få erfaring med vurdering av hensiktsmessige styringsmidler, der forvaltningen møter selskaps- og formuerettslige problemstillinger.

Juridisk seksjon har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn med private høyskolers, fagskolers og studentsamskipnaders bruk av offentlige tilskudd og egenbetaling fra studenter. I tillegg har seksjonen et overordnet ansvar for NOKUTs juridiske portefølje. Dette innebærer blant annet forvaltningen av en rekke forskrifter innenfor høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Seksjonen har også ansvar for å føre kontroll med samfunnssikkerhetsarbeidet ved institusjonene innenfor høyere utdanning og forskning.

Vi er på utkikk etter to dyktige jurister som vil være med på å håndtere vår sammensatte portefølje og bidra til å drive seksjonen videre fremover.

Arbeidsoppgaver
Som medarbeider i juridisk seksjon vil du være en del av vårt sterke forvaltningsrettslige miljø, bestående av ni jurister, to økonomer og en samfunnsviter. Dine kjerneoppgaver vil bestå av juridiske analyser, særlig av selskapsrettslige og formuerettslige problemstillinger, juridisk bistand internt og ekstern, samt regelverksutvikling og forskriftsforvaltning.

Hos oss vil du jobbe med kontroll av økonomiske og administrative forhold knyttet til private virksomheter med og uten statlig tilskudd. Særlig aktuelt er analyser av transaksjoner, organisasjonsendringer og styringen av virksomhetene. Kjennskap til og interesse for forretningsrett er derfor en fordel. Videre vil veiledning, informasjon om og videreutvikling av regelverket som institusjonene må forholde seg til stå sentralt.  

En annen viktig del av vår portefølje er å gi juridisk bistand til andre seksjoner og avdelinger i NOKUT. Sammen med kollegaene dine vil du svare på spørsmål om ulike deler av NOKUTs fagfelt og bistå med juridiske vurderinger og råd. Du vil være en ambassadør for juridisk seksjon og vårt arbeid, og delta i styrkingen av NOKUT som forvaltningsorgan. Vi ser derfor etter deg som kan legge frem juridiske resonnementer på en tydelig og forståelig måte, som har høy faglig integritet og som med glede utreder juridiske problemstillinger og deler din kunnskap om juss.

I NOKUT arbeider vi både tverrfaglig og på tvers av seksjoner og avdelinger. Vi ønsker derfor at du er motivert for og ser verdien av å bidra på denne måten. For alle arbeidsoppgavene vil samarbeid internt, med Kunnskapsdepartementet, institusjonene og andre forvaltningsorganer stå sentralt.

Nødvendige kvalifikasjoner
 • master i rettsvitenskap
 • forvaltningsrettslig kompetanse
 • gode analytiske og metodiske evner
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • minimum to års relevant arbeidserfaring for å bli vurdert som rådgiver, og minimum seks års relevant arbeidserfaring for å bli vurdert som seniorrådgiver
Vi ser etter deg som
 • evner å se problemstillinger og tør å fremme egne vurderinger og anbefalinger
 • er initiativrik, handlekraftig og løsningsorientert
 • trives med å jobbe både selvstendig og sammen med andre
 • motiveres av et høyt tempo og en bratt læringskurve
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby
 • spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et komplekst og meningsfullt rettsfelt
 • høy grad av tillit og ansvar
 • gode muligheter for kompetanseutvikling
 • et hyggelig, stimulerende og utviklingsorientert fagmiljø
 • en arbeidsplass i naturskjønne omgivelser kun 10 minutter med tog fra Oslo Sentralstasjon
 • gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse med blant annet et av markedets billigste boliglån
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter
Lønn
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kroner 491 200 – 776 900 (tilsvarende lønnstrinn 54 – 78).  Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av kvalifikasjoner som rådgiver/seniorrådgiver.

Søknadsprosessen
Søknaden sender du elektronisk. Vi ber deg laste opp vitnemål og attester.

Flere opplysninger om stillingen og søknadsprosessen kan du få ved å kontakte fungerende seksjonssjef Kristin Jung Berg på telefon 470 53 979, eller partner i Capus Grete Andersen på telefon 911 37 005.

Du kan også følge oss eller få mer informasjon på:
 • nokut.no
 • Podcasten NOKUT-podden
 • Linkedin
 • Twitter
 • Facebook
Andre forhold
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne og hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25.

Vi tar sikte på følgende plan for intervjuer: Første- og annengangsintervjuer blir gjennomført i uke 46 og uke 47.

Om arbeidsgiveren

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved:

– å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning
– å godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge

NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker. For mer informasjon, se www.nokut.no.

Våre konsulenter

Kristin Jung Berg
Fungerende seksjonssjef juridisk seksjon i NOKUT