Ønsker du en spennende rolle som Direktør for HR og organisasjonsutvikling i Trygderetten?

Ønsker du en spennende rolle som Direktør for HR og organisasjonsutvikling i Trygderetten?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Direktør HR og Organisasjonsutvikling
Arbeidsgiver:
Trygderetten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Ønsker du en spennende rolle som Direktør for HR og organisasjonsutvikling i Trygderetten? For å utvikle Trygderetten skal vi styrke ledergruppens HR- og utviklingskompetanse og ansette en direktør for dette viktige området i en nyopprettet stilling.

Vi søker deg som vil bidra til å løfte Trygderettens kompetanse innen analyse- og utviklingsarbeid og bidra med HR-strategisk kompetanse inn i ledergruppen. Du er dyktig i de tradisjonelle HR-oppgavene i tillegg til å ha et utpreget utviklingsfokus. Du skal bidra til å innrette virksomheten for fremtiden ved å utvikle mennesker og organisasjon. Vi har behov for deg som er god til å bygge kultur rundt effektivisering og kontinuerlig forbedring av ankesaksbehandlingen vår. 

I rollen som Direktør HR og Organisasjonsutvikling vil du ha en rådgivende rolle overfor Trygderettens leder og ledergruppen i pågående strategi- og arbeidsprosesser, og vil også kunne fungere som stedfortreder for Trygderettens leder ved behov. Stillingen ligger i stab og du vil rapportere til Trygderettens leder og delta som fast medlem i ledergruppen.

Arbeidsoppgaver organisasjonsutvikling:

 • Overordnet ansvar for analyse- og utviklingsarbeid i Trygderetten
 • Strategisk rådgivning
 • Lederutvikling
 • Oppgaver knyttet til virksomhetsstyring
 • Rådgiver og sparringspartner til Trygderettens leder
 • Stedfortreder for Trygderettens leder ved behov

Arbeidsoppgaver HR:

 • Lederstøtte
 • Utvikle rekrutteringsstrategi og forberede rekruttering og onboarding av nyansatte
 • HMS, herunder arbeidermiljøundersøkelser
 • Utvikle felles kompetanseplan for virksomheten
 • Bistå i oppfølging av medarbeidere

Krav til kompetanse

 • Høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå innen HR, gjerne i kombinasjon med ledelse og organisasjonsutvikling. Særlig relevant erfaring kan sidestilles med mastergrad.
 • Ledererfaring 
 • Erfaring fra virksomhetsstyring og endrings- og organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra HR-rolle fortrinnsvis i offentlig sektor
 • Erfaring fra karriere- og kompetanseutvikling
 • Arbeidsrettslig kompetanse
 • Erfaring med prosjektledelse og -metodikk (gjerne LEAN)

Personlige egenskaper:

 • Fremtidsrettet, setter retning og initierer endring
 • Kultur- og nettverksbygger
 • Utpregede samarbeidsegenskaper
 • Strukturert og selvgående
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Viktig samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser
 • Moderne lokaler i Nydalen, Oslo
 • Lønn etter avtale

Opplysninger om stillingen som Direktør HR og organisasjonsutvikling i Trygderetten kan rettes til Capus AS ved Tonje Fossan-Waage på telefon 22 94 11 00 eller 41 27 74 60.

Se også mer om oss på våre nettsider www.trygderetten.no.

Søknadsfrist 12.11.21

Om arbeidsgiveren

Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære domstolsapparatet. Oppgaven til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om rett til trygde- og pensjonsytelser, og sakene som behandles av Trygderetten er ofte av stor velferdsmessig betydning for enkeltpersoner. Trygderettens kjennelser kan domstolprøves for lagmannsretten i første instans.

Våre konsulenter