Avdelingsleder/jurist Trygderetten

Avdelingsleder/jurist Trygderetten
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsleder/jurist Trygderetten
Arbeidgiver:
Trygderetten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt
I embetet som avdelingsleder i Trygderetten vil du få en sentral rolle i en organisasjon som er retningsgivende på trygderettsområdet. Vi søker deg som har bred juridisk bakgrunn og god samfunnsforståelse. Din faglige bakgrunn kombinert med relevant erfaring fra advokatvirksomhet, rettsvesen eller offentlig forvaltning gjør deg faglig trygg og dyktig til å tilrettelegge og styre gode arbeidsprosesser. Du trives med å kombinere juridisk saksarbeid med lederoppgaver, og har utpreget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du setter tydelige resultatmål, og motiverer og engasjerer de du har rundt deg.

Avdelingsleder leder en avdeling som består av 13 til 15 medarbeidere, i hovedsak jurister, men også medarbeidere med medisinsk og samfunnsfaglig bakgrunn. Du vil administrere egne saker, og i tillegg bistå som meddommer på linje med andre juridisk fagkyndige rettsmedlemmer.

Arbeidsoppgaver:

 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Ansvar for avdelingens saksavvikling/produksjon og løpende drift
 • Ansvar for egen saksavvikling/produksjon
 • Aktiv deltakelse i Trygderettens ledergruppe med de ansvarsområder som tilligger denne

Krav til kompetanse:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap [med gode karakterer]
 • Fyller de formelle vilkår i domstollovens § 53, herunder norsk statsborger og vederheftig
 • Uttømmende politiattest innhentes for kandidater som innstilles

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra domstolarbeid, enten i domstolen eller som advokat/prosessfullmektig
 • Bred juridisk erfaring kombinert med god samfunnsforståelse
 • Kjennskap til trygderettsområdet
 • Ledererfaring
 • Erfaring med styring av saksavvikling og tilrettelegging av gode arbeidsprosesser
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å se, motivere og engasjere medarbeidere
 • Evne til å sette og følge opp produksjons- og resultatmål
 • Ryddig og planmessig

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø med interessante arbeidsoppgaver i et rettsområde i utvikling
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Viktig samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser
 • Moderne lokaler i Nydalen, Oslo
 • Årslønn kr 1 138 500

Utnevning skjer av Kongen i statsråd. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Opplysninger om stillingen som avdelingsleder/jurist kan rettes til Capus AS ved Tonje Fossan-Waage på telefon 22 94 11 00 eller 41 27 74 60.

Se også mer om oss på våre nettsider www.trygderetten.no.

Søknadsfrist: 12.11.21


 

Om arbeidsgiveren

Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære domstolsapparatet. Oppgaven til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om rett til trygde- og pensjonsytelser, og sakene som behandles av Trygderetten er ofte av stor velferdsmessig betydning for enkeltpersoner. Trygderettens kjennelser kan domstolprøves for lagmannsretten i første instans.

Våre konsulenter

Tonje Fossan-Waage
Seniorrådgiver