Vil du lede ny juridisk avdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Vil du lede ny juridisk avdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Juridisk direktør
Arbeidgiver:
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Utløpt
Juridisk direktør NAV

NAV er sentral for den norske velferdsstaten ved å hjelpe mennesker i arbeid og gjennom ytelser og stønader. I 2020 utbetalte NAV 500 milliarder kroner i ytelser/stønader til 3 millioner mennesker. Vi må utvikle oss kontinuerlig for å ivareta dette oppdraget best mulig. Nå etablerer vi en ny juridisk avdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet, for å løfte og styrke det juridiske arbeidet i NAV. Utviklingen av de juridiske funksjonene er avgjørende for å gi mennesker bedre møter med NAV, gjennom forvaltningen av et tydelig avklart og godt kommunisert regelverk, som forvaltes gjennom en konsistent og forsvarlig praksis. Juridisk kompetanse er også avgjørende i den videre digitale utviklingen av NAV. 

Vi etablerer derfor en ny juridisk avdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og søker etter en juridisk direktør til å lede avdelingen. Ny direktør må ha solid tyngde og autoritet innen relevante juridiske fagområder, og samtidig være en sterk strategisk og utviklingsorientert leder med svært gode relasjonelle og ledelsesmessige kvaliteter. Den nye juridiske direktøren vil inngå i Arbeids- og velferdsdirektørens toppledergruppe, og vil få en sentral rolle i utviklingen av NAV videre.


Juridisk avdeling skal ha ansvar for å tolke det generelle regelverket og skal ha en tverrgående rolle knyttet til direktoratets og etatens juridiske funksjoner. Avdelingen skal samle og koordinere de juridiske fagmiljøene i etaten, sikre effektiv oppgaveløsning og bidra til god samhandling og kommunikasjon internt og eksternt.

Juridisk avdeling vil bestå av tre seksjoner; styringsseksjonen, rådgivningsseksjonen og rettsseksjonen. Styringsseksjonen skal bistå direktøren i styringen av avdelingen og linjestyringen av NAV Klageinstans, samt ivareta oppgaver som avdelingen har et koordinerings- og prosessdriveransvar for. Rådgivningsseksjonen har ansvar for personvernregelverket, forvaltningsloven, saksbehandlingsregler og NAV-loven. Rettsseksjonen har ansvar for regelverk for enkelte bestemmelser i personvernregelverket, forvaltningsloven og NAV-loven. Seksjonen er ansvarlig for å utøve statens partsstilling i saker for domstolene.

Juridisk direktør skal sikre tydelig juridisk ledelse gjennom effektiv samhandling på tvers av fag- og tjenesteområder. Juridisk direktør sitter i toppledergruppen og rapporterer til NAV-direktør.


Arbeidsoppgaver
 • ansvar for en strategisk og fremtidsrettet organisering, styring og utvikling av avdelingen
 • sikre ensartet rettsanvendelse og fremme regelverksutvikling inkludert særlig ansvar for fortolkningen av EØS-regelverket
 • avklare trygdefaglige problemstillinger av prinsipiell, kompleks og allmenn karakter
 • videreutvikle og styrke samhandlingen med de juridiske fagmiljøene i etaten
 • bidra til bedre og mer effektive tjenester og arbeidsprosesser gjennom digitalisering
 • utadrettet kontakt og samarbeid med fagmiljøer eksternt og med Arbeids- og sosialdepartementet
 • jobbe systematisk med bemanning, kompetanse og rekruttering for å møte morgendagens behov
 • være en sentral bidragsyter i toppledergruppen og aktivt bidra til utvikling av etaten
 • juridisk sparringspartner og rådgiver for NAV-direktør og toppledergruppen

Kvalifikasjoner
 • mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • solid erfaring fra juridisk arbeid, fortrinnsvis på strategisk nivå
 • bred ledererfaring, fortrinnsvis fra en stor og kompleks virksomhet
 • erfaring fra endrings- og digitaliseringsprosesser
 • god kjennskap til statsforvaltningen og politiske prosesser
 • kjennskap til internasjonal rettsutvikling, herunder EØS 
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
 • evner å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • evner å være tett på og samtidig lede gjennom retningsgivende og motiverende lederskap
 • oppnår resultater gjennom god samhandling, effektiv påvirkning og bygger tillitsfulle relasjoner
 • er analytisk, strukturert og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • er god til å kommunisere, formidle og skape engasjement
 • svært gode leder og relasjonelle egenskaper

Vi tilbyr
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kolleger i en etat med ambisjoner
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter
 • Hytteforening med mulighet til å leie hytte på fjellet
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
 • Lønn kr. 1.200 000-1.400 000, i stillingskode direktør. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det.

Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Våre konsulenter

Tonje Fossan-Waage
Seniorrådgiver
Baard Storsveen
Partner