Bli med oss å sikre digital infrastruktur for fremtiden!

Bli med oss å sikre digital infrastruktur for fremtiden!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Key information

Job title:
Project Controller
Employer:
Eltel Networks AS
Place:
Sandefjord
Application deadline:
Utløpt

I Eltel er vi stolte av hvordan vi bidrar til å etablere og drifte robuste, moderne telekomnett. Hver dag ser vi betydningen av den jobben vi gjør for kundene våre når vi bygger ut og drifter mobilnett, fibernett og kringkastingsnett, for å nevne noe. Vi er tett på den digitale utviklingen, og for deg som kan og vil, er utviklingsmulighetene mangfoldige hos oss.   

Eltel opererer i et marked som kan bidra til å redusere karbonavtrykket og avfallsvolumet i samfunnet, der elektrifisering og digitalisering vil være kjernen i transformasjonsreisen mot et karbonnøytralt samfunn. Tjenestene våre bidrar til å redusere samfunnets miljøavtrykk, og vi jobber selv med å redusere de direkte miljøkonsekvensene av egen virksomhet. 

Eltel er ledende på fiberutbygging, og hos oss kan du være med å bygge digital infrastruktur for fremtiden. Samfunnet er på vei inn i den neste bølgen med digital og teknologisk utvikling, og vår virksomhet gjør dette mulig. Avdelingene våre i Sandefjord og Kristiansand har en stor portefølje av prosjekter i ulike faser som skal følges opp, og i den anledning søker vi etter en forretningsorientert og proaktiv Project Controller som skal støtte dette arbeidet.

Vår nye Project Controller skal styrke gruppens kapasitet og kompetanse innen prosjektoppfølging fra regionskontoret i Sandefjord. Stillingen rapporterer til Head of Project Controlling, og vil ha et tett samarbeid med project controllere i andre regioner. Gjennom god kommunikasjon og samhandling har vi ansvar for å støtte prosjektledere og følge opp prosjektenes økonomiske utvikling og fremdrift. Du vil jobbe tett med prosjektledere for de ulike prosjektene, og fungere som en samarbeidspartner for å sikre at vi fortsetter å levere prosjekter innenfor avtalte rammer med høy kvalitet.

Hovedoppgaver:

 • Støtte prosjektledere. Være en god sparringspartner og ressurs, sikre prosjektforløp og marginer, og bidra til at det blir dokumentert og rapportert rettidig
 • Forbedringsarbeid. Ha fokus på å høste – og dele erfaringer, jobbe med beste praksis og bidra til kontinuerlig utvikling og forbedring
 • Utfordre prosjektledere. Være en tydelig og konstruktiv støttespiller i vurderinger av konkrete utfordringer og risiko, og sikre god fremdrift i prosessene
 • Contract management. Bidra til god kontraktsoppfølging og endringshåndtering
 • Analyse. Gjennomføre økonomiske analyser, evalueringer og benchmarking av prosjekter
 • Bistå i budsjettarbeid og forecasting for prosjekter
 • Utarbeide månedlige rapporter og følge opp fakturering

For å lykkes i rollen som vårt nye Project Controller må du ha:

 • Høyere økonomisk utdannelse, gjerne på masternivå
 • Relevant erfaring med prosjektcontrolling
 • Kjennskap til ERP systemer, og gjerne IFS
 • Svært gode Excel kunnskaper
 • Du må være sterk skriftlig og muntlig, både i engelsk og norsk

I tillegg vil vi ha deg som:

Vi søker deg som er selvstendig og strukturert, i tillegg er du forretningsorientert, har en proaktiv holdning, engasjement og god arbeidskapasitet. Du trives godt med samarbeid, motiveres av å skape resultater sammen med andre og vil være en positiv bidragsyter for dette. Du kommuniserer klart og tydelig både internt og eksternt, ønsker å ta ansvar, og presenterer informasjon på en strukturert og nøyaktig måte. Du er opptatt av kvalitet, og vet at tidsfrister i store prosjekter er viktige holdepunkter. Vi ønsker deg som har gode analytiske evner, og som har et helhetlig perspektiv og samtidig klarer å holde fokus på viktige detaljer.

Vi tilbyr:

Eltel ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for dyktige medarbeidere med teft og pågangsmot. Du får muligheten til å bli med på laget til en av Norges ledende teleentreprenører, og bli del av et profesjonelt og nytenkende miljø i et internasjonalt selskap i vekst. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter i et faglig miljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Vi tror at den beste måten å vokse som selskap, er å inspirere våre ansatte til å arbeide sammen for å oppnå ambisiøse mål.

Er du ute etter et godt arbeidsmiljø, gode kollegaer og har kunnskap innenfor fagfeltet? Da vil vi komme i kontakt med deg!

For nærmere informasjon om stillingen ta gjerne kontakt med Capus ved Erling Lampe på telefon 991 60 110 eller Terese Vildalen på telefon 994 23 032. 
 

Om arbeidsgiveren

Eltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjons- og el-nettverk. Vi leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Dette inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk til en bærekraftig og forbundet verden både i dag og for kommende generasjoner. I 2020 omsatte Eltel for 938 mill. euro. Antall ansatte er på nåværende tidspunkt 5 200. Eltel er notert på Nasdaq-børsen i Stockholm.

I Norge er vi ca. 900 ansatte, fordelt på 25 kontorer over hele landet, og i 2020 omsatte selskapet for ca. 2 mrd. kr. Eltel Networks i Norge er sertifisert iht. ISO 14001 og ISO 9001. Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo.

Eltel jobber aktivt for likestilling og mot diskriminering. Vi har tro på at ulikhet i kjønn, alder, kulturell bakgrunn, erfaring, funksjonsevne, seksuell orientering og religiøs tro gir oss flere perspektiver som bidrar til å styrke den totale kompetansen vår.

Our consultants