PST søker deg med kunnskap om Linux infrastruktur til vår teknologiavdeling

PST søker deg med kunnskap om Linux infrastruktur til vår teknologiavdeling
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Key information

Job title:
Linux systemadministrator
Employer:
Politiets Sikkerhetstjeneste Den Sentrale Enhet
Place:
OSLO
Application deadline:
Utløpt

PST er en arbeidsplass som ikke ligner noen andre. Vårt hovedansvar er å forebygge lovbrudd som kan true landets sikkerhet. Det gjør vi ved å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Arbeidsmåtene og metodene vi bruker er varierte, men sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. Hos oss får du muligheten til å skape et tryggere Norge og det er nettopp det som gjør PST til en spennende arbeidsplass. 

PST søker etter flere teknologer til å drifte og videreutvikle vår IT-infrastruktur. Motiveres du av å jobbe kreativt med teknologi, bidra med din kompetanse inn i team med dyktige teknologer samtidig som du bidrar til vårt viktige samfunnsoppdrag? Da kan du være den vi ser etter! 
PST investerer betydelig i teknologi som er sentralt for å understøtte tjenestens samfunnsoppdrag på en sikker og effektiv måte. Du vil jobbe tett med kolleger innenfor flere fagområder.

Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom automatisering, integrasjon, prosessering av store datamengder og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes.
Stillingen vil inngå i en enhet i vår IT-seksjon som har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av tjenester, applikasjoner og IT-teknisk infrastruktur.

Arbeidsoppgaver
Aktuelle arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av:  

 • Teknisk ansvar for tjenester og deler av vår Linux-infrastruktur
 • Drift og vedlikehold, kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Etablering og videreutvikling av driftskonsepter
 • Bidra inn i fagteam som arbeider med ulike verktøy og prosesser på tvers av teknologiområder
 • Deltakelse i teknologiprosjekter og dialog med brukere av våre tjenester
 • Applikasjons og databasedrift som naturlig inngår i deler av systemansvaret
 • Systemansvar for verktøy benyttet til monitorering av IT-tjenester og sikkerhetshendelser innenfor eget ansvarsområde
 • Utvikle arkitektur og strategi for plattformen i takt med endrede krav og behov i organisasjonen
 • Vurdere risiko og aksjoner mot tjenester og infrastruktur som leveres

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som ønsker å bygge, drifte og videreutvikle en skalerbar, robust og sikker IT-infrastruktur. Du er godt kjent med samt har god forståelse for prinsipper som "infrastruktur som kode" og automatisering. Du er komfortabel med å håndtere tjenestelag så vel som infrastrukturlag i plattformen.

Dersom du har kjennskap til og erfaring med en eller flere av følgende tema, kan nettopp du være vår nye tekniker og kollega:

 • Scripting og scriptespråk brukt til automatisering
 • Verktøy brukt til administrasjon og konfigurasjonsstyring av infrastruktur og tjenester (F.eks. Puppet, Ansible, Chef, Salt)
 • Versjonskontroll (F.eks. Git, GitLab/Github/Bitbucket) og tilhørende arbeidsmetodikk
 • Innsamling og analyse av metrikker og logger for overvåkning av tjenester og infrastruktur
 • Erfaring med SIEM og verktøy for logganalyse (eks. Splunk, Graylog, ELK-stacken)
 • Containere og orkestrering av containerløsninger
 • Drift, feilsøking og videreutvikling av Linuxbaserte tjenester, operativsystemer og infrastruktur
 • Herding av sikkerhet i operativsystemer, nettverk, tjenester og systemer
 • Databasetjenester (f. eks. MSSQL, Postgress, Mariadb)
 • Integrasjoner og dataflyt på tvers av informasjonssystemer Rammeverk for samhandling og arbeidsmetodikk (f.eks. ITIL, COBIT, Lean)
 • Erfaring med leveranser og dialog med kunder på tvers av organisasjon og fagområder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper          

Det er ønskelig med relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, og det er en fordel med relevant driftserfaring fra større IKT-miljøer. Relevant erfaring og sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdannelse. Selv om du er nyutdannet eller siste års student så kan det være nettopp deg vi ser etter!

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er utviklingsorientert, som tar initiativ og er god på å gjennomføre og realisere. Du er strukturert, har høy grad av selvmotivasjon og dokumenterer ditt arbeid, implementerte løsninger og konfigurasjon. Du er åpen i møte med de du samarbeider med og trives med å bidra til kunnskapsdeling. Du er faglig oppsøkende, nysgjerrig, kreativ og praktisk anlagt.

Vi søker deg som kan identifisere seg med PST sine verdier og har motivasjon for vårt samfunnsoppdrag. Personlig egnethet vektlegges høyt, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Hos oss får du muligheten til å jobbe kreativt med teknologi. Vi tilbyr muligheter for egenutvikling og utfordrende og spennende oppgaver knyttet til ulike fagmiljøer og dyktige kolleger. Vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og deler din kunnskap med dine kolleger.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 665.700 – 825.900 (ltr. 71-80) i stilling som overingeniør SKO(1087) eller senioringeniør SKO(1181). For spesielt kvalifiserte andidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Det er god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet over tid kan forekomme. Stillingen vil på sikt kunne inngå i en beredskapsordning.

Noe reisevirksomhet må påregnes, og stillingen vil på sikt kunne inngå i en beredskapsordning. 

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette bil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.