PST ser etter systemansvarlig SIEM-plattform

PST ser etter systemansvarlig SIEM-plattform
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Key information

Job title:
Systemansvarlig SIEM-plattform
Employer:
Politiets Sikkerhetstjeneste Den Sentrale Enhet
Place:
OSLO
Application deadline:
Utløpt

PST søker etter flere teknologer til å drifte og videreutvikle vår SIEM-plattform og tilhørende verktøyportefølje. Motiveres du av å jobbe kreativt med teknologi, bidra med din kompetanse inn i team med gode teknologer samtidig som du bidrar til vårt viktige samfunnsoppdrag? Da kan du være den vi ser etter!

I stillingen vil du ha en viktig rolle som ansvarlig for SIEM-plattformen til PST. Dette området inngår som en del av IT infrastruktur både for administrative, operative og driftskritiske systemer. PST investerer betydelig i teknologi som er sentralt for å understøtte tjenestens samfunnsoppdrag på en sikker og effektiv måte. Du vil jobbe tett med kolleger innenfor flere fagområder knyttet til tjenestemonitorering og mulighetene som ligger i SIEM-plattformen.

Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom automatisering, integrasjon, prosessering av store datamengder og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes. En sentral komponent i dette er logg-innsamling, monitorering, presentasjon og viderebehandling av store datamengder i IT-plattformene våre. Stillingen vil inngå i en enhet i vår IT seksjon som har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av tjenester, applikasjoner og IT-teknisk infrastruktur.

Arbeidsoppgaver

 • Systemansvar for verktøy benyttet til monitorering av IT-tjenester og sikkerhetshendelser, eksempelvis SIEM-verktøy
 • Utvikle arkitektur og strategi for plattformen i takt med endrede krav og behov i organisasjonen
 • Bidra inn i team som arbeider med ulike verktøy og prosesser på tvers av teknologiområder
 • Legge til rette for automatisert innsamling av loggdata og målepunkter, samt videre behandling av disse
 • Deltakelse i prosjekter og tverrfaglige team der SIEM-verktøy er en vesentlig komponent

Kvalifikasjoner

 • Sertifiseringer innenfor verktøyportefølje knyttet til SIEM og IT-monitorering
 • God generell Linux kompetanse og forståelse for Microsoft baserte plattformer og monitorering av tjenester
 • Erfaring med implementasjon og vedlikehold av SIEM konfigurasjoner i komplekse driftsmiljøer
 • Fullført en relevant bachelor eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompensere gjennom relevant erfaring med drift av verktøyportefølje innenfor SIEM og IT-monitorering
 • Erfaring fra installasjon, drift og videreutvikling av monitoreringsløsninger
 • Erfaring med leveranser og utstrakt dialog med kunder på tvers av organisasjon og fagområder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som er utviklingsorientert, som tar initiativ og er god på å gjennomføre og realisere. Du er selvgående, jobber strukturert og dokumenterer ditt arbeid. Du er åpen i møte med de du samarbeider med og trives med å bidra til kunnskapsdeling. Videre er du faglig oppsøkende, nysgjerrig, kreativ og praktisk anlagt.

Vi søker deg som kan identifisere seg med PST sine verdier og har motivasjon for vårt samfunnsoppdrag. Personlig egnethet vektlegges høyt, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr
Hos oss får du muligheten til å jobbe kreativt med teknologi. Vi tilbyr muligheter for egenutvikling og utfordrende og spennende oppgaver knyttet til ulike fagmiljøer og dyktige kolleger. Vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og deler din kunnskap med dine kolleger.    

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 665.700 – 825.900 (ltr. 71-80) i stilling som overingeniør SKO(1087) eller senioringeniør SKO(1181). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Det er god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet over tid kan forekomme. Stillingen vil på sikt kunne inngå i en beredskapsordning.

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. 
Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.