Leder for datastrategi og forretningsutvikling i Statens vegvesen

Leder for datastrategi og forretningsutvikling i Statens vegvesen
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Key information

Job title:
Leder for datastrategi og forretningsutvikling
Employer:
Statens Vegvesen Vegdirektoratet
Place:
Oslo
Application deadline:
Utløpt

Vi har ledig en fast stilling som leder for datastrategi og forretningsutvikling i Vegdirektoratet i Statens vegvesen.

Vi søker deg som jobber i en datadrevet organisasjon i dag, og som har erfaring fra ledende stillinger fra lignende funksjon og rolle fra tidligere. Du har forståelse for hele verdikjeden for data, innovasjon og digitalisering, gjerne med erfaring som ledelseskonsulent. Du trives med å jobbe i en kompleks organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Du er visjonær og innovativ, samtidig som du har forståelse for muligheter og begrensninger som ligger i teknologien og dataene våre. Rett profil har en solid forståelse for helheten, samtidig som du har evnen til å sette deg inn i detaljer der hvor det trengs.

Du vil rapportere direkte til direktør for Data, innsikt og analyse, og være en del av ledergruppen i avdelingen. Du får mulighet til å delta aktivt i ledelsen og utviklingen av hele avdelingen, og vil være sentral i arbeidet med å gjøre Statens vegvesen mer datadrevet. Stillingen innebærer utstrakt kontakt med andre enheter og samarbeidspartnere.

Ansvarsområder for stillingen

 • Utarbeide og realisere en datastrategi som dekker virksomhetens behov for data, innsikt og analyse som virkemiddel for å oppnå Statens vegvesens ambisjoner og mål.
 • Samarbeide med divisjonene i Statens vegvesen for å sikre at muligheter knyttet til data og digitalisering får realisert sitt potensial.
 • Initiere, utvikle og drive digitale og datadrevne eksperimenter i SVV sammen med divisjonene, i strategiske satsninger og i samferdselssektoren.
 • Koordinere og ta en proaktiv rolle i arbeidet knyttet til regulatoriske forhold ved bruk av data – gjennom å balansere risiko opp mot verdi – i tett samarbeid med ansvarlig jurist.
 • Identifisere og kvantifisere muligheter, drive prosesser, fasilitere arenaer for data-innovasjon som leverer på virksomhetens toppmål og prioriteringer.
 • Delta aktivt på arenaer i Statens vegvesen, i samferdselssektoren og offentlig mht. bruk av data i produkter og tjenester som effektiviserer eller forbedrer kundeopplevelsen.
 • Sikre at vi har en portefølje av initiativer inn mot prioritering og ressursallokering.
 • Lede fagområdet i etaten, og det vil senere også vurderes om økonomi- og personalansvar skal legges til stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • bachelor- eller mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • sikkerhetsklarering på tilstrekkelig nivå før tiltredelse

Det er ønskelig med

 • erfaring som leder fra relevant virksomhet med høy modenhet knyttet til bruk og verdi fra data, samt erfaring på relevant strategisk nivå
 • relevant erfaring fra matriseorganisasjoner og større og komplekse organisasjoner
 • gode lederegenskaper og evne til å inkludere, ansvarliggjøre og følge opp          

Personlige egenskaper

 • trygg i lederrollen med evne til å engasjere og motivere dyktige fagfolk
 • evne til å finne balanse mellom operativt og strategisk arbeid, prioritere og å sette mål
 • god strategisk forståelse og hands-on erfaring fra forretningsutvikling innen data
 • stor indre motivasjon og lyst til å få til ting sammen med andre
 • utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • holde deg oppdatert på trender innen teknologi, søke aktivt ny kunnskap og er proaktiv mht. å teste nye konsept, ideer og muligheter

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi kan tilby

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med direktør Arild Nebb Ervik på tlf. 92 68 62 97 eller ekstern konsulent Tonje Fossan-Waage i Capus AS på tlf. 41 27 74 60.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Søk stillingen innen 20.01.2022.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen står ovenfor store endringer innen mobilitet og transport i nær fremtid, og vi har høye ambisjoner innen områder som; strategisk fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet.

For å bidra til å realisere de strategiske ambisjonene har Statens vegvesen etablert en egen avdeling for Data, Innsikt og Analyse. Vi har store datamengder tilgjengelig fra hele vegtransportsystemet inkludert kjøretøy og trafikanter – som vi ønsker å omsette til fakta og innsikt, til å effektivisere prosesser og arbeidsoppgaver, samt til å utvikle brukervennlige og verdiskapende tjenester for brukerne våre.

Our consultants

Arild Nebb Ervik
direktør