Vil du være med å utvikle tjenesteforvaltningen i Byarkivet?

Vil du være med å utvikle tjenesteforvaltningen i Byarkivet?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Key information

Job title:
Seksjonsleder tjenesteforvaltning
Employer:
Oslo Kommune Kulturetaten
Place:
OSLO
Application deadline:
Utløpt

Fast stilling som seksjonsleder Oslo kommune, Kulturetaten

Byarkivet er Oslo kommunes fagorgan for dokumentasjonsforvaltning og arkiv og har blant annet oppgaver i forvaltningen av kommunens sak-/arkivsystem. Vi er «byens hukommelse» og har ansvar for at kommunalt arkivmateriale blir bevart og gjort tilgjengelig. 

Oslo kommune satser kraftig på digitale tjenester. Velfungerende arkivtjenester og elektroniske arkiver er en forutsetning for utviklingen. Som en del av satsningen utvider nå Byarkivet sin tjenesteportefølje ved å etablere felles dokumentsenter for bydelene, integrert i dagens organisering i Byarkivet. Dette innebærer en spennende omstillingsprosess som sluttføres våren 2022. Ved avslutningen av omstillingsprosessen vil Byarkivet ha fire seksjoner; Seksjon for historisk arkiv, Seksjon for moderne arkiv, Dokumentsenteret og Tjenesteforvaltning. 

Vi søker nå en erfaren og utviklingsorientert leder for vår nyopprettede seksjon Tjenesteforvaltning. Tjenesteforvaltning har ved opprettelsen ansvar for oppfølging av Byarkivets kunder og tjenester knyttet til porteføljen i seksjonene for Dokumentsenter og Moderne arkiv. I tillegg til kontraktuell og merkantil oppfølging innebærer dette jevnlig oppfølging av tjenesteleveranser og å identifisere behov for nye tjenester, og omsette dette i utvikling av porteføljen til Dokumentsenter og Moderne seksjon. Seksjonen har videre ansvar for kurs og opplæring til disse kundene. Over tid er det forventet at Tjenesteforvaltning tar et større ansvar for helhetlig kunde- og brukeroppfølging for Byarkivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for oppfølging av Byarkivets kunder
 • Budsjett-, fag- og personalansvar for seksjon for Tjenesteforvaltning
 • Ansvarlig for å etablere og videreutvikle nyopprettet seksjon
 • Inngå i Byarkivets ledergruppe
 • Utvikle tilnærming til tjenesteforvaltning i Byarkivet
 • Rapportering 

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Bachelorgrad og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring som leder fra relevant virksomhet og på relevant strategisk nivå
 • erfaring fra kunde- og kontraktsoppfølging

Det er ønskelig med:

 • relevant erfaring med oppbygging og utvikling av nye fagmiljø/organisasjoner
 • god økonomisk forståelse 

Personlige egenskaper:

 • proaktiv og serviceinnstilt
 • sterke forhandlingsevner
 • relasjonsbygger med evne til å skape tillit
 • utviklingsorientert og strategisk sterk med kommersielle evner

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø i en spennende etat
 • Utviklingsmuligheter både personlig og faglig
 • Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Fine lokaler sentralt i Oslo
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef, lønnstrinn 50-65 som for tiden tilsvarer kr 685 800- 921 000

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Om arbeidsgiveren

Kulturetaten er Oslo kommunes fagetat for kunst og kultur. Etaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo.

Kulturetaten forvalter økonomitilskudd til kunst- og kulturtiltak, ferieleirer, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, frivillig musikkliv og gir mediestøtte.

Vi gir veiledning til arrangører i Oslo, følger opp frivillighetsfeltet og forvalter stipendordninger.

Vi administrerer utleie av atelierer og lokaler fra etatens eiendomsmasse, og tilrettelegger for kulturens arealbehov som del av byutviklingen.

Vi forvalter, formidler og administrerer Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning.

Etaten omfatter også Oslo kulturskole, Oslo byarkivet, Oslo ladegård, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen Scene, Vigelandmuseet, kunsten i Vigelandsparken, Oslobiennalen og Oslo kulturnatt.

Our consultants

Ranveig Låg Gausdal
Avdelingsdirektør