Norsk nukleær dekommisjonering søker seniorrådgiver arkiv og verdivurdering!

Norsk nukleær dekommisjonering søker seniorrådgiver arkiv og verdivurdering!
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Seniorrådgiver arkiv og verdivurdering
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
Løst

Kontakt konsulent

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse
Vi søker en ny seniorrådgiver til vårt dokumenthåndteringsteam. Til denne stillingen ser vi etter deg som har interesse for fagfeltet, og gjerne har lang erfaring med dokumentforvaltning i offentlig sektor. Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er ansvarlig for nedbyggingen av de anlegg som er blitt brukt i Norges historiske atomforskningsprogram. Det er et komplekst og svært viktig oppdrag som bidrar til økt samfunnssikkerhet.

NND er en statlig etat etablert i 2018 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverdragelse av Institutt for energiteknikk (IFE) sin nukleære virksomhet til NND. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og IFE. 

Fagområdet er en del av avdeling stab/støtte under Sektor virksomhetsstyring. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for stab/støtte.

I sektor virksomhetsstyring finner du fagområder som IT, økonomi, juridisk, HR, arkiv og dokumenthåndtering og andre viktige funksjoner som jobber for å levere gode tjenester til NNDs virksomhet. Avdeling stab/støtte består av et dedikert team med ansvar for organisering, gjennomføring og oppfølging av NNDs prosesser og leveranser innenfor HR, lønn og arkiv.  

Du blir en del av et team som skal sikre at NND overholder arkivloven med forskrifter, krav i offentlighetsloven, GDPR og sikkerhet gjennom driftsoppgaver i ugradert og gradert arkiv, med hovedvekt på gradert arkiv.

Fagområdet skal sørge for at det gjennomføres korrekt verdivurdering etter gjeldende lovverk og   innenfor sitt fagfelt sørge for at NNDs ressurser utvikles, organiseres og forvaltes effektivt slik at NND styres på en trygg, sikker og ansvarlig måte.

Stillingen er nyopprettet så du vil få en unik mulighet til å være med å forme din arbeidshverdag.


Arbeidsoppgaver

 • Driftsoppgaver i ugradert og gradert arkiv, med hovedvekt på gradert arkiv
  • Journalføring og arkivering
  • Kvalitetssikring
  • Gjennomgang og avslutning av saker
  • Kontroll og publisering av offentlig journal
 • Håndtering av sikkerhetsgradert informasjon og dokumentasjon
 • Delta i utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Utvikle og sikre at prosedyrer følges
 • Gi brukerstøtte
 • Lage brukerveiledninger og rutinebeskrivelser
 • Opplæring av ledere og saksbehandlere innen verdivurdering og dokumentforvaltning
 • Bistå i arbeidet med arkivplan og bevarings- og kassasjonsbestemmelser
 • Bidra med innføring av nytt dokumenthåndteringssystem
 • Andre relevante oppgaver kan bli lagt til stillingen


Kvalifikasjonskrav


Det kreves:
 • Høyere utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innen arkiv og/eller dokumentasjonsfag.  Bred og/eller relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • God kunnskap om regelverk innen arkiv- og sikkerhetslov
 • God digital forståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og forutsetning for ansettelse er at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra arbeid med gradert informasjon og arkiv
 • Interesse for arbeid med digitale systemer
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk


Personlige egenskaper

 • Høy grad av integritet
 • Systematisk, grundig og effektiv
 • Nøyaktig med øye for detaljer
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner

Vi legger vekt på personlig egnethet. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig.  I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt. 


Vi tilbyr


NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • Arbeid i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Ordninger for trening
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som seniorrådgiver, stillingskode 1364 i lønnsspennet fra kr. 553 500,- til kr. 714 000,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Du må regne med noe reisevirksomhet.


Andre opplysninger

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et godt rekrutteringsgrunnlag. Sammen med søknaden ber vi deg om å registrere CV og laste opp relevante attester og vitnemål i rekrutteringsportalen.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.  

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. 
 

About the employer

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Steinar Nilsen
Partner

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse