BAMA Eiendom søker Teknisk sjef!

BAMA Eiendom søker Teknisk sjef!

Key information

Job title:
Teknisk sjef
Employer:
Bama Eiendom AS
Place:
OSLO
Application deadline:
27.09.2022

BAMA Eiendom søker Teknisk sjef til sin eiendomsportefølje. Porteføljen for tiden består av 46 avdelinger, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Som Teknisk sjef vil du ha det overordnede ansvaret for all teknisk drift på hovedkontoret på Alnabru. I tillegg vil du ha personalansvar for driftsteknikere, operatører på en intern miljøstasjon samt resepsjonist på HK/terminal. På sikt vil stillingen også kunne omfatte teknisk rådgivning og prosjektbistand til ulike prosjekter, inkludert i de utenlandske enhetene i BAMA. Stillingen rapporterer til Eiendomssjefen.

Arbeidsoppgaver:

 • Forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen                      
 • Leverandørkontakt ved større og mindre anskaffelsesprosjekter            
 • Lede og delta i ulike byggeprosjekter                                    
 • Bidra til utvikling av teknikk, SD-anlegg og systemer                    
 • Rapportering og budsjettering
 • Lede driftspersonalet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis som ingeniør eller innen byggetekniske fag
 • Erfaring fra drift av større industri/lagerbygg/prosessanlegg        
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring med lederansvar         
 • Gode datakunnskaper
 • Økonomisk forståelse  
 • Kunnskap og interesse for ENØK og miljø                          

Personlige egenskaper:
 

 • Gode lederegenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytisk, systematisk og teknisk tverrfaglig anlagt                  
 • Engasjert, løsningsorientert og serviceorientert

Bama Eiendom tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter i selskapet og konsernet 
 • Et godt og fartsfylt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere 
 • Konkurransedyktige betingelser basert på kvalifikasjoner og presentasjoner

Søknadsfrist: 27.09.2022

Arbeidssted: BAMAs hovedkontor, Nyland Syd på Alnabru. Noe reisevirksomhet til andre anlegg i landet må påregnes

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus AS ved Partner Grete Andersen (grete.andersen@capus.no /  91 13 70 05) eller Rådgiver Snorre Helseth (snorre.helseth@capus.no / 41 60 86 40). For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk ". Du må da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp søknad og CV. 
 

Om arbeidsgiveren

BAMA er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt og grønt. Selskapet har også en sterk posisjon innen påsmurte produkter, drikke og blomster. Den internasjonale virksomheten omfatter hel- og deleide selskaper i Sverige, Finland, Polen og Nederland. Visjonen vår er En sunnere og ferskere framtid. Forretningsidéen er å skape grønn, ansvarlig vekst gjennom ferske og sunne produkter basert på samarbeid i hele verdikjeden. Vi tar ansvar for bærekraftige løsninger som sikrer god kvalitet fra jord til bord, og er til stede i hele samfunnet for å inspirere til sunnere livsstil. Vi har rundt 2300 ansatte i Norge og 810 internasjonalt. BAMA omsatte for 20,3 milliarder kroner i 2020. Les mer på www.bama.no

BAMA Eiendom AS er et heleid datterselskap av BAMA Gruppen og eier og forvalter ca. 240.000 m2 kombinasjonsbygg som leies av kundene som er konsernets virksomheter. Selskapet inngår leieavtaler og ivaretar kundenes skiftende behov for hensiktsmessige lokaler til enhver tid. BAMA Eiendom ivaretar all forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av egne eide- og innleide bygg/lokaler. BAMA Eiendom skal bidra til å gi kundene økt fokus på sin kjernevirksomhet, bidra til reduksjon av husleie og felleskostnader og ha en klar miljøprofil.

Apply to the position