Er du interessert i å bli en del av en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren?

Er du interessert i å bli en del av en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Key information

Job title:
Prosjektleder
Employer:
SYKEHUSPARTNER HF
Place:
Oslo
Application deadline:
Utløpt

Avdeling for Prosjektledelse Bygg IKT i Sykehuspartner er en enhet som jobber med prosjektledelse, og styring av IKT-leveranser til nye sykehus. Enheten skal blant annet levere IKT til 10+ nye sykehus/bygg i regionen de neste 10-15 årene. Prosjektene er varierte i lengde, kompleksitet og størrelse – fra ombygging av eksisterende bygg til helt nye sykehus. Eksempler på våre prosjekt: Nytt sykehus Drammen, Nye Aker sykehus, Nye Rikshospitalet, Nytt klinikk-og protonbygg Radiumhospitalet, Nytt psykiatribygg AHUS og Sørlandet sykehus mfl. Nå søker vi en prosjektleder. 

Arbeidsoppgaver:
 

 • Operativt lede Sykehuspartners leveranser ved å planlegge, organisere og tilrettelegge for tverrfaglig arbeid med Sykehuspartners ulike fagmiljøer
 • Være rådgiver til helseforetakene og byggherre gjennom alle fasene i et byggeprosjekt
 • Delta og rapportere i aktuelle samhandlings-fora for prosjektet
 • Levere på parameterne tid, kostnad og kvalitet basert på bevisst risikostyring
 • Være aktiv bidragsyter både i Sykehuspartners fagmiljø for program-og prosjektledelse, intern kompetansebygging og i utviklingen av metodikk for bygg IKT, gjerne med en smidig vinkling

Kvalifikasjoner:
 

 • Bachelor eller høyere utdanning innenfor relevant fagområde. Lang og relevant erfaring kan kompenseres for manglende utdanning
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra arbeid/prosjekter innen IKT-infrastruktur og/eller systemtilpasninger
 • Kjennskap til smidig metodikk er ønskelig
 • Teknisk kompetanse innen IKT området er ønskelig
 • Evne til å se helhetlig -sammenhenger og avhengigheter mellom organisasjon, system og prosess
 • Kjennskap til metodeverk som Prince2 og/eller PMP. Sertifiseringer er ingen krav, men du vil måtte påregne å gjennomføre kurs/ seminarer for kontinuerlig utvikling

Vi tilbyr:
 

 • Utfordrende, varierte og spennende prosjektoppdrag for innføring av IKT i nye sykehusbygg
 • Et faglig utfordrende prosjektledermiljø med dyktige og motiverte kollegaer
 • Mulighet for å være med å utvikle fagområdet og egen stilling
 • Eget lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Sertifisering i Prince2 innenfor prosjektledelsesfaget
 • Fleksibel arbeidstid, overtidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Balansert jobb-familieliv
 • Bedriftsidrett og støtte til treningsabonnement
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Sykehuspartner HF forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.

Sykehuspartner HF har ca 1650 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer. Sykehuspartner HF er miljøsertifisert.

Our consultants

Polina Hermandsen
Rådgiver Research & Analyse
Christoffer Røstad

Rådgiver Research og Analyse