Er du levende opptatt av compliance-faget og motiveres du av å være en del av en fremtidsrettet bedrift med stort mangfold og et viktig samfunnsoppdrag?

Er du levende opptatt av compliance-faget og motiveres du av å være en del av en fremtidsrettet bedrift med stort mangfold og et viktig samfunnsoppdrag?

Key information

Job title:
Compliance ansvarlig
Employer:
Sporveien AS
Place:
OSLO
Application deadline:
As soon as possible

Compliance ansvarlig 

Sporveien er en spennende og dynamisk virksomhet. Med økt miljøfokus, og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, blir Sporveiens tjenester viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Vårt samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene.

Sporveien søker etter erfaren og engasjert Compliance ansvarlig med ansvar for områdene compliance, forretningsetikk, risiko og internkontroll. Enheten er sentral i arbeidet med å forebygge overtredelser, fremme etterlevelse av relevant regelverk og teste vår internkontroll.

Vår nye compliance ansvarlig er sentral i å videreutvikle vårt compliance-program og rammeverk, og bidra til at Sporveiens interne styring og kontroll er effektiv og hensiktsmessig.

Compliance i Sporveien har ansvar for:
 

 • Forvalte etisk regelverk og etiske krav til leverandører og samarbeidspartnere
 • Forebygge for uønskede hendelser, misligheter og korrupsjon
 • Håndtere varslingssaker og lede Sporveiens Varslingsråd
 • Utvikle og gjennomføre opplæring og kurs
 • Følge opp funn og anbefalinger fra kontroller
 • Utarbeide policies og styringsdokumenter
 • Bistå i spørsmål og svare på henvendelser
 • Bistå styret og konsernledelsen
 • Ha oversikt over risikoer som Sporveien er eksponert for
 • Fremme hensiktsmessig virksomhets- og risikostyring

Stillingen rapporterer til konserndirektør for Juridisk, HR, HMS, Kvalitet og Compliance. Compliance er en egen selvstendig enhet som inngår i konserndirektørens stabsområde og ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Som Compliance ansvarlig jobber du både forebyggende og kontrollerende. Du skal følge opp og bistå de ulike virksomhetsområdene i Sporveien og bidra til kontinuerlig forbedring.
 

 • Forvalte etisk regelverk og gi råd og svare på spørsmål om etterlevelse
 • Påse implementering av nytt internt og eksternt regelverk innenfor relevante områder
 • Utvikle og gjennomføre opplæring og kurs – både regelmessige kurs og tilpassede kurs ved behov
 • Gjennomføre undersøkelser i varslingssaker
 • Følge opp anbefalinger fra internkontroll- og varslingsrapporter
 • Støtte linjeledere og risikoeiere i arbeidet med å lukke avvik og gjennomføre forbedringer
 • Utføre compliancekontroller og skrive internkontrollrapporter
 • Bidra i rapportering av temaer innenfor forretningsetikk og bærekraft til årsrapporten
 • Bidra i arbeidet med mangfold og styringssystem
 • Bidra til risikorapportering til ledelse og styre
 • Lede og delta i prosjekter og arbeidsgrupper

Du vil ha stor grad av samarbeid og samhandling med andre enheter og virksomhetsområder i Sporveien. Stillingen gir mulighet til å forme egen arbeidshverdag og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner
 

 • Du har minst 5 års arbeidserfaring fra systematisk forebygging, oppfølging og rapportering av intern styring og kontroll i større virksomhet eller rådgivnings- eller revisjonsselskap
 • Mastergrad innen økonomi, ledelse, jus eller andre relevante fagområder. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning på masternivå
 • Erfaring med implementering og bruk av kjente rammeverk (ISO-serien, COSO,)
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Du håndterer og formidler kompliserte problemstillinger på en enkel og forståelig måte
 • Du kan lede og delta i prosjekt- og teamarbeid, men liker også å jobbe alene og selvstendig

Personlige egenskaper
 

 • Du er nøyaktig og opptatt av kvalitet i det du leverer, samtidig som du kan løfte blikket og se helhetsbildet
 • Du er komfortabel med å håndtere krevende problemstillinger
 • Du kan presentere for ledergrupper og kommuniserer godt med medarbeidere på ulike nivåer
 • Du er samarbeidsorientert med fokus på gode relasjoner
 • Du har sterk integritet og tar ansvar for egne resultater
 • Du har høy gjennomføringsevne, planlegger fremover og er løsningsorientert
 • Du er analytisk og metodisk og forstår raskt komplekse spørsmål
 • Du er systematisk og målrettet i din tilnærming

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, pågående lederutviklingskurs for alle Sporveiens ledere
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Sentrale lokaler som skal pusses opp i 2022
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus, fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette
 • Du kan med stolthet fortelle familie og venner at du jobber med noe samfunnsnyttig
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • Svært god pensjonsordning 

 

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved partner Johannes Westersø tlf. 95 17 91 69 eller rådgiver Ramajana Knudsen tlf. 94 88 87 52. 

Søknader vil bli behandlet forløpende.

Om arbeidsgiveren

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Viken. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet 155 millioner passasjerer i 2020. Konsernet har 3700 ansatte og en omsetning på 4,7 milliarder kroner.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance og Eiendom.

I Sporveien er vi stolte av våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende. Vi er opptatt av at våre ansatte kan identifisere seg med og etterleve disse verdiene hver dag. Vi er også stolte av vårt mangfold blant ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder.

Det er 166 ansatte i konsernsenteret.

Our consultants

Apply to the position