Har du lyst til å jobbe i hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge?

Har du lyst til å jobbe i hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge?

Key information

Job title:
HR-sjef
Employer:
Finans Norge
Place:
OSLO
Application deadline:
As soon as possible
Har du lyst til å jobbe i hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge og bidra til at våre medlemmer får gode rammer til å utøve sine viktige samfunnsoppdrag? Da er kanskje du den vi leter etter.

I Finans Norge er vi opptatt mangfold og av å etterleve verdiene våre. Mangfold i arbeidslivet bidrar til innovasjon og verdiskapning. Vi ser derfor etter en person som vil bidra til at Finans Norge er en fremtidsrettet, tydelig og troverdig organisasjon.

Kort info om stillingen
Vi i Finans Norge er på jakt etter en HR-sjef, er du den vi leter etter?
Du skal blant annet lede organisasjonens operative HR-arbeid, sørge for at HR er en tydelig og faglig sterk rådgivningsinstans for ledere og ansatte og bidra til utvikling av området. Virksomheten har høy faglig kompetanse, og det er derfor viktig å legge forholdene til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling. Du vil blant annet samarbeide med prosessleder i organisasjonen og med andre relevante sparringspartnere på huset.

Arbeidsoppgaver
 • Gi tydelig og faglig sterk bistand til lederne i Finans Norge på HR området
 • Lede HR-relaterte oppgaver, herunder bl.a. ansettelser, medarbeiderutvikling, HMS, oppfølging av sykefravær, lønnsoppgjør o.l.
 • Videreutvikle og drifte hensiktsmessige HR-verktøy, herunder gode onboardingsprosesser, lederutviklingsprogram tilpasset dagens og fremtidens krav m.m.
 • Gjennomføre tiltak som fremmer et godt arbeidsmiljø og høy medarbeidertilfredshet
 • Lede implementeringsarbeidet med et nytt HR system

Vi søker etter en kandidat som
 • Har relevant høyere utdannelse på høgskole-/universitetsnivå
 • Har minimum fire til fem års relevant arbeidserfaring
 • Har innsikt i og kjennskap til HR-området
 • Relevant erfaring kan erstatte kravet om høyere utdannelse
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Hvem er du?
 • Evne til å være en god kulturbærer/-bygger
 • Fremtidsrettet og nysgjerrig
 • Modig og tydelig med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Trygg på deg selv og god på å skape relasjoner

Gode grunner til å velge Finans Norge
 • Fokus på utvikling av både faglig og personlig kompetanse
 • En organisasjon med høy kompetanse i en næring som er i konstant endring
 • Fleksibel arbeidsplass
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat enten på telefon eller video for mer informasjon rundt selskap og rolle. 


 

Om arbeidsgiveren

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon. Vi representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. Vi fremmer finansnæringens standpunkter til politikere, forvaltningsorganer, forbrukermyndigheter, samt til internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere. Vårt mål er å være en brobygger mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser og mellom medlemmer og ulike interessegrupper.

Finans Norge skal arbeide for å fremme medlemsbedriftenes næringspolitiske interesser og ivareta medlemsbedriftenes interesser i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for deres ansatte. Målet er at medlemsbedriftene skal ha arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte.

Our consultants

Apply to the position