Norsk nukleær dekommisjonering søker avdelingsleder utredning!

Norsk nukleær dekommisjonering søker avdelingsleder utredning!

Key information

Job title:
Avdelingsleder utredning
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
26.09.2022

Vil du være med på samfunnsoppdraget og utvikle den nyopprettede utredningsavdelingen? Vi søker avdelingsleder!

 

NNDs verdier – trygg, troverdig, ansvarlig

Vi søker avdelingsleder til vår nyopprettete utredningsavdeling. Denne avdelingen har ansvaret for utvikling og utredning av nye infrastrukturer som er nødvendig for å sikre en trygg avvikling av de norske atomanleggene, samt sikre den endelige deponering av det radioaktive avfallet i Norge.
Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverføring av IFE sin nukleære organisasjon til NND.

Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE).

Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter.

 

Stillingens ansvarsområder

Utredning, utvikling og planlegging av fremtidige tiltak i KLDRA. Dette inkluderer planer for forsegling og etterdrift
Utvikling av ny infrastruktur, herunder lagre og deponier, inkludert å definere mottakskriterier (Waste Acceptance Criteria, WAC)
Sikkerhetsstudier for ny infrastruktur, herunder lagre og deponier
Planlegging av tekniske prosesser knyttet til etablering av nye lagre og deponier (kommunikasjon og myndighetskontakt håndteres av sektorene for hhv. kommunikasjon og sikkerhet)
Plan, bygg og reguleringsprosesser samt konsekvensutredninger iht. PBL og forurensningsloven
Støtte til utarbeidelse av informasjonsmateriell om bla. lagre og deponier
Stillingen tilhører sektor teknisk, og avdelingsleder rapporterer til Sektordirektør Teknisk

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar
 • Personalansvar og -ledelse
 • Styring av avdelingens ressurser (personell, økonomi, utstyr, avtaler og systemer)
 • Økonomioppfølging og rapportering
 • Tilbudsledelse og kontraktsoppfølging
 • Langtidsplanlegging
 • Prosesseier
 • Sikre god saksbehandling
 • Delta sektorens ledergruppe

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med høyere utdanning på mastergradsnivå, samt dokumenterbar ledererfaring kombinert med kjennskap til offentlig forvaltning.

NND ser for seg at aktuelle kandidater har kompetanse innen sektorens virkeområder, herunder kunnskap og erfaring med sikkerhet og/eller atomsikkerhet.

Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.

 

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering)

Høyskoleutdanning på bachelor-/masternivå, gjerne innen bygg og anlegg, infrastruktur, geologi eller industrivirksomhet eller annen relevant retning innen realfag.

Ønskelige ferdigheter/realkompetanse

 • Erfaring fra relevante prosjekter
 • Erfaring med rollene som prosjekteier og prosjektleder
 • Kunnskap om prosjektmodeller og oppbygging, økonomistyring og kontraktsadministrasjon
 • Erfaring med personalledelse
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper
 

 • Strategisk og analytisk tilnærming, evne til å se helhet
 • Robust og trygg i krevende situasjoner og prosesser
 • Du har god evne til relasjonsbygging og samarbeid
 • God gjennomføringsevne og handlekraft (selvstendig)
 • God formuleringsevne og erfaring med saksbehandling på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Lederegenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.
 

 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner for at virksomheten skal nå sine mål
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger for trening
 • Pensjonsordning med 2% innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som avdelingsleder (lønnstrinn 75 kr 715 900,- til lønnstrinn 80 kr 825 900,-) per år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Arbeidssted: Halden

 

Arbeidsted vil være Halden, men det må påregnes jevnlig tilstedeværelse på Kjeller. Også annen reisevirksomhet må påregnes.

NND praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Vi ønsker kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Nils Bøhmer
Sektordirektør teknisk
Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Apply to the position