Norsk nukleær dekommisjonering søker fagansvarlig forebyggende sikkerhet!

Norsk nukleær dekommisjonering søker fagansvarlig forebyggende sikkerhet!

Key information

Job title:
Fagansvarlig forebyggende sikkerhet
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
19.09.2022

Brenner du for sikkerhet i store og komplekse prosjekter, og ønsker å ta del i samfunnsoppdraget til Norsk nukleær dekommisjonering?

NNDs verdier – trygg, troverdig, ansvarlig

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet. Vi skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Til sektor sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM) søker vi i den anledning en dyktig kollega til vårt team som fagansvarlig forebyggende sikkerhet/sikkerhetsleder.

Organisasjonen er i utvikling, og du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger, hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke avdelingens arbeid samtidig som du får utviklingsmuligheter og ansvar. Stillingen rapporterer til sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø.
 

Stillingens formål – viktigste arbeidsmål:
 

 • Sørge for at NNDs styringssystem ivaretar korrekt håndtering innen forebyggende sikkerhet
 • Sørge for etablering og vedlikehold av etatens krise- og beredskapssystem

 

Ansvarsområde(r): 
 

 • Ansvarlig for at NND har etablert alle nødvendige prosesser innen forebyggende sikkerhet og holder disse vedlike
 • Ansvarlig for at NND har et etablert krise- og bereskapssystem i alle deler av organisasjonen
 • Sørge for at NNDs ledelsessystem er i tråd med alt regelverk innen forebyggende sikkerhet og beredskap
 • Ivareta funksjonen som sikkerhetsleder i NND

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære:
 

 • Utforme etatens styrende krav innenfor fagområdet med hovedfokus på sikring av objekt
 • Ansvarlig for utarbeidelse av prosesser, prosedyrer og veiledninger innen forebyggende sikkerhetsarbeid, med hovedvekt på sikring av objekt
 • Sørge for at styring på sikkerhetsområdet inkorporeres og koordineres med øvrige styringsparametere
 • Opplæring- og kulturskapende arbeid i organisasjonen innen fagområdet
 • Overvåke sikkerhetstilstanden i virksomheten
 • Utarbeide overordnede trusselvurderinger, hendelsesrapporter og oversikt over iverksatte sikringstiltak  

Kompetansekrav knyttet til stillingen 

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering):
 

 • Utdanning på bachelor-/masternivå innenfor stillingens ansvarsområder
 • Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for manglende bachelor- eller mastergrad
 • Ønskelig med grunnkurs forebyggende sikkerhet
 • Ønskelig med utdanning innen revisjoner, undersøkelser og/eller risikoanalyser

Ferdigheter/realkompetanse:
 

 • Erfaring fra sikkerhetskritisk organisasjon
 • Erfaring med objekt, personell og informasjonsikkerhet
 • Erfaring med prosesstyring
 • Erfaring innen revisjoner og/eller risikoanalyser
 • Prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Robust og trygg i krevende situasjoner
 • Viser og utøver høy faglig ekspertise innen eget fagfelt og søker kontinuerlig faglig utvikling
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Evner å gjøre kompleks informasjon enkelt og forståelig og opptrer med integritet og troverdighet
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, norsk og engelsk
 • Handler på eget initiativ og har gjennomføringsevne
 • Er innovativ og endringsvillig

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner for at virksomheten skal nå sine mål
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger for trening
 • Pensjonsordning med 2% innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som rådgiver (lønnstrinn 52 kr 485 800,- til lønnstrinn 60 kr 553 500,-) eller seniorrådgiver (lønnstrinn 60 kr 553 500,- til lønnstrinn 74 kr 714 000,-) per år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Arbeidssted: Halden/Kjeller

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå hemmelig.

Staten er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Noe for deg? 

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø Nina Ramberg på tlf. +47 951 78 949 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Steinar Nilsen på tlf. +47 991 00 436 eller Terese Vildalen på tlf. +47 994 23 032. 

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er et statlig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2018, og som er underlagt Nærings og Fiskeridepartementet (NFD).  NND er lokalisert i Halden, og har som hovedoppgave å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall til det beste for dagens og fremtidige generasjoner. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen og skal forvalte nukleær infrastruktur på statens vegne. NND er fortsatt i en oppbyggingsfase hvor vi bygger kompetansen som trengs for å gjennomføre dette arbeidet. Oppryddingen av anleggsområdene beregnes å ta rundt 20-25 år. I 2050 er områdene fri for alle spor av nukleær aktivitet og frigjort for annen bruk.

Bli kjent med NND: https://www.norskdekommisjonering.no 

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Apply to the position