Norsk nukleær dekommisjonering søker fagansvarlig strålevern og miljø!

Norsk nukleær dekommisjonering søker fagansvarlig strålevern og miljø!

Key information

Job title:
Fagansvarlig strålevern og miljø
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
19.09.2022

Er du klar for spennende utfordringer og bli med på samfunnsoppdraget sammen med Norsk Nukleær Dekommisjonering?

NNDs verdier – trygg, troverdig, ansvarlig

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet. Vi skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Til sektor sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM) søker vi i den anledning en dyktig kollega til vårt team som fagansvarlig strålevern og miljø. Stillingen har rolle som strålevernskoordinator iht. strålevernforskriften.

Organisasjonen er i utvikling, og du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger, hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke avdelingens arbeid samtidig som du får utviklingsmuligheter og ansvar. Stillingen rapporterer til sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø.

Stillingens formål:

Bidra med å ivareta den kravstilende, rådgivende og verifiserende funksjonen innen strålevern og miljøovervåkning ved å:

 • Sørge for at NNDs ledelsessystem er i tråd med regelverk, konsesjoner og tillatelser til bruk av strålekilder, radioaktivitet og utslipp av radioaktive stoffer til omgivelsene
 • Ansvarlig for at NNDs prosesser innen strålevern og miljøovervåkning er hensiktsmessige
 • Inneha en kravstillende, rådgivende og verifiserende rolle inn mot prosjekter, innen fagområdet
 • Ivareta funksjonen som strålevernskoordinator i NND

Ansvarsområde(r):

Ansvarlig for prosessene:

 • Strålevern og miljø
 • Måling av radiologiske og kjemiske komponenter

Ansvarlig for at NND har et system for overvåking og oppfølging av doser til personell og kontroll av utslipp av radioaktivt materiale fra NNDs virksomheter og for overvåking av radioaktivitet i omgivelsene.

Arbeidsoppgaver: 
Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære:

 • Ivareta rollen som strålevernskoordinator iht. strålevernforskriften
 • Utarbeide underlag til konsesjonssøknaden innen området strålevern og miljøovervåkning:
  • Etablere og vedlikeholde prosess for strålevern og miljø
  • Etablere og vedlikeholde prosess for måling av radiologiske og kjemiske komponenter
  • Bidra inn i prosess for karakterisering av de nukleære anleggene
  • Bidra inn i prosesser og prosjekter som krever strålevernskompetanse
 • Etablere og vedlikeholde prosesser inne fagområdet
 • Ivareta den kravstilende, rådgivende og verifiserende funksjonen innen strålevern og miljøovervåkning
 • Følge opp persondosimetrien ved å overvåke og rapportere ansattes stråledoser
 • Sørge for at NNDs virksomhet baserer seg på faglige oppdaterte anbefalinger og kunnskap om effekter av stråling på mennesker og miljø
 • Bidra til at NND følger ALARA- og BAT-prinsipper
 • Påse at NNDs virksomheter, anlegg og laboratorier har godkjenning fra myndighetene i henhold til strålevernlovgivningen og forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall
 • Vurdere radiologiske konsekvenser for ansatte, publikum og miljø

  

Kompetansekrav knyttet til stillingen

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering):
 

 • Utdanning på bachlor-/master-/Ph.D-nivå innenfor stillingens ansvarsområder
 • Ønskelig med utdanning innen revisjoner, undersøkelser og/eller risikoanalyser

Ferdigheter/realkompetanse:
 

 • God kunnskap om Norsk loverk innen strålevern og erfaring med praktisk strålevernsarbeid
 • Erfaring innen et eller flere av emnene radioaktivitet, strålevern, strålingsfysikk, radiokjemi, radioøkologi, karakterisering, nukleær dekommisjonering
 • Utvikling av styrende dokumentasjon

Ønskelig med:
 

 • Erfaring med arbeid på nukleært anlegg
 • Bruk av modeller til konsekvensvurderinger, spredningsberegninger og statistiske metoder til karakterisering av kontaminerte anlegg/områder

  

Personlige egenskaper
 

 • Ansvarlig, fleksibel og målfokusert
 • Viser og utøver høy faglig ekspertise innen eget fagfelt og søker kontinuerlig faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner og støtter andre for å nå felles mål
 • Metodisk og systematisk tilnærming
 • God formidlingsevne – evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Utfører planer med engasjement og utholdenhet og tar ansvar for resultater
 • Deler kunnskap, erfaringer og informasjon effektivt

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.
 

 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner for at virksomheten skal nå sine mål
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger for trening
 • Pensjonsordning med 2% innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som rådgiver (lønnstrinn 52 kr 485 800,- til lønnstrinn 60 kr 553 500,-) eller seniorrådgiver (lønnstrinn 60 kr 553 500,- til lønnstrinn 74 kr 714 000,-) per år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Arbeidssted: Halden/Kjeller

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå hemmelig. 

Staten er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Noe for deg? 

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø Nina Ramberg på tlf. +47 951 78 949 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Steinar Nilsen på tlf. +47 991 00 436 eller Terese Vildalen på tlf. +47 994 23 032.

Andre forhold:

Hovedarbeidssted er NND sine lokaler i Halden. Det er også mulig, etter avtale, å jobbe hjemmefra og på Kjeller
Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er et statlig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2018, og som er underlagt Nærings og Fiskeridepartementet (NFD).  NND er lokalisert i Halden, og har som hovedoppgave å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall til det beste for dagens og fremtidige generasjoner. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen og skal forvalte nukleær infrastruktur på statens vegne. NND er fortsatt i en oppbyggingsfase hvor vi bygger kompetansen som trengs for å gjennomføre dette arbeidet. Oppryddingen av anleggsområdene beregnes å ta rundt 20-25 år. I 2050 er områdene fri for alle spor av nukleær aktivitet og frigjort for annen bruk.

Bli kjent med NND: https://www.norskdekommisjonering.no 

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Apply to the position