Norsk nukleær dekommisjonering søker fagansvarlig HR!

Norsk nukleær dekommisjonering søker fagansvarlig HR!
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Fagansvarlig HR/seniorrådgiver
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Norsk nukleær dekommisjonering er i gang med samfunnsoppdraget og ønsker deg som brenner for HR-faget med på laget!

NNDs verdier – trygg, troverdig, ansvarlig

 

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet. Vi skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. I denne anledning ser vi etter en engasjert fagansvarlig HR/seniorrådgiver som brenner for HR-faget og som skal bidra med å styrke den operative og strategiske HR-driften i NND.  

Sektor administrasjon har det overordnede ansvaret for virksomhetens utarbeidelse og oppfølging av budsjetter og driftsposter for intern økonomistyring, drift og IKT, HR, arkiv, offentlige anskaffelser og prosjektoppfølging. I sektoren jobber det åtte medarbeidere til sammen i forhold til oppfølging av økonomi, prosjekt og anskaffelser.

Organisasjonen er i utvikling, og du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger, hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke avdelingens arbeid samtidig som du får utviklingsmuligheter og ansvar. Stillingen rapporterer til sektordirektør administrasjon.


Som seniorrådgiver HR vil du ha et overordnet og helhetlig ansvar for:

 • Å ta initiativ og koordinere NNDs strategiske HR-arbeid
 • Å legge til rette for, og sikre at rutiner og lederoppgaver utføres og følges opp med riktig/avtalt kvalitet
 • Kompetansekartlegging og utvikling iht. avtalte mål
 • Håndbøker og systemer – skal til enhver tid være oppdatert iht. gjeldende regelverk
 • Følge opp og sikre utøvelse av NND’s til enhver tid gjeldende personalpolitikk
 • Ha en viktig rolle i relasjon til medbestemmelse og medvirkning
 • Å bidra med nødvendig støtte inn i virksomhetsoverdragelsen 


Arbeidsoppgaver:
 

 • Sikre profesjonell og effektiv personalforvaltning
 • Saksbehandling innenfor personalfeltet og personaladministrasjon
 • Ivareta organisasjons- og kompetansestrategi
 • Utvikling av policier og retningslinjer innenfor HR/personal og HMS, samt oppdatere håndbøker og systemer iht. gjeldende regelverk
 • Bidra til oppbygging og videreutvikling av gode rutiner og god arbeidsflyt, herunder:
  • Rekruttering
  • Ansettelser
  • Onboarding/medarbeideroppfølging/utvikling
  • Avvikling/offboarding
  • HMS
 • Kvalitetssikre gjennomføring og delta i rekrutteringsprosesser
 • Bistå i forbindelse med lønnsforhandlinger
 • Oppgaver i forbindelse med pensjon, permisjoner og sykefravær
 • Oppfølging av sykefravær og sykmeldinger
 • Utarbeide og vedlikeholde rapporter rundt årsverk/ansatte
 • Lederstøtte og rådgiver for ledere med personalansvar
 • Deltagelse i ulike former for dialogmøter
 • Jobbe med utviklingsprosjekter knyttet til organisasjonsutvikling
 • Tilrettelegge og lede gode prosesser for arbeid med bedriftskultur og arbeidsmiljø
 • Andre administrative oppgaver kan legges til stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

Utdanning:
 • Bachelorgrad innen relevante fagområder
 • Bred relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav

Erfaring/annen kompetanse:
 • Praktisk erfaring fra HR-faget, personalarbeid og personaladministrativ saksbehandling
 • Erfaring fra hele verdikjeden innenfor rekrutteringsprosesser i offentlig sektor
 • God kunnskap om lov-, avtale- og regelverk knyttet til arbeidsrett, HR-faget samt lønnshåndtering innen offentlig sektor
 • Kompetanse og interesse for utviklingsarbeid, kompetanse og opplæring
 • God erfaring innen saksbehandling
 • Håndtere personalsystemer og digitale verktøy
 • Kunnskap om GDPR
 • Erfaring eller sertifisering på testeverktøy (Aon Assesment, SHL (OPQ) el. tilsvarende)
 • Kjennskap til offentlig forvaltning 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Serviceinnstilt overfor interne "kunder"
 • God innsikt, forståelse og interesse for mennesker
 • Strukturert og systematisk
 • Kvalitetsbevisst/nøyaktig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner for at virksomheten skal nå sine mål
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger for trening
 • Pensjonsordning med 2% innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (lønnstrinn 60 kr 553 500,- til lønnstrinn 74 kr 714 000,-) per år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Arbeidssted: Halden

Arbeidsted vil være Halden, men det må påregnes noe tilstedeværelse på Kjeller. Også annen reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen krever sikkerhetsklarering.

Staten er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Noe for deg? 

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Sektordirektør administrasjon Ann-Cathrin Becken på tlf. +47 478 11 996 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Steinar Nilsen på tlf. +47 991 00 436 eller Terese Vildalen på tlf. +47 994 23 032.

About the employer

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Steinar Nilsen
Partner

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse