Norsk nukleær dekommisjonering søker seniorrådgiver økonomi!

Norsk nukleær dekommisjonering søker seniorrådgiver økonomi!

Key information

Job title:
Seniorrådgiver økonomi
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
27.09.2022

Vil du bidra med god økonomistyring og delta i samfunnsoppdraget sammen med Norsk nukleær dekommisjonering?

NNDs verdier – trygg, troverdig, ansvarlig

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet. Vi skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte.

Sektor administrasjon har det overordnede ansvaret for virksomhetens utarbeidelse og oppfølging av budsjetter og driftsposter for intern økonomistyring, drift og IKT, HR, arkiv, offentlige anskaffelser og prosjektoppfølging. I sektoren jobber det åtte medarbeidere til sammen i forhold til oppfølging av økonomi, prosjekt og anskaffelser. I denne anledning søker vi en engasjert seniorrådgiver økonomi som skal bidra med å sikre god økonomi- og virksomhetsstyring.

Organisasjonen er i utvikling, og du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger, hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke avdelingens arbeid samtidig som du får utviklingsmuligheter og ansvar. Stillingen rapporterer til økonomisjef.

Stillingens formål – viktigste arbeidsmål:

Bidra til at virksomheten har:

 • Effektive og gode prosesser for budsjettering og langtidsplaner som bidrar til realistiske rammer og finansiering av planlagte aktiviteter
 • Effektive og gode prosesser for økonomistyring, rapportering og prognoser
 • God kostnadskontroll og effektiv bruk av offentlige midler
 • Budsjett og regnskap til enhver tid er korrekt og i samsvar med regelverk

Ansvarsområde(r):

Seniorrådgiver økonomi er knyttet til økonomi- og innkjøpsavdelingen og vil får ansvar for koordinering av budsjettprosesser og langtidsplan og virksomhetsplan, rapportering og prognoser til departement, statsregnskap og ledelse, nettoføringsordningen, utvikling av prosedyrer og rutiner på området

Arbeidsoppgaver: 

Stillingsinnehaver skal: 

 • Ajourholde og utvikle økonomimodell, prosesser og prosedyrer for budsjett, rapportering og regnskap
 • Koordinere arbeidet med årlige budsjettinnspill og bistå med langtidsplan/virksomhetsplan
 • Utvikle og kvalitetssikre modeller for kalkyler og usikkerhetsvurderinger i budsjettarbeidet
 • Utvikling og implementering av modell for årlig pris- og valutajustering
 • Utarbeide og sammenstille rapportering til ledelsen og bistå ledere med prognoser og analyser
 • Årsregnskap- og årsrapportering til departement og statsregnskapet (DFØ)
 • Utvikling og oppfølging av anleggsregister
 • Oppfølging av bestillingsfullmakter og framtidige forpliktelser
 • Forberedelse til innføring av statlige regnskapsstandarder (SRS)
 • Prosedyrer og systemer for internkontroll 

Kompetansekrav knyttet til stillingen

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering):
 

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høgskole, minimum bachelornivå
 • Erfaring fra økonomistyring i statlig sektor

Ferdigheter/realkompetanse:
 

 • Erfaring fra statlig budsjettarbeide, økonomistyring og regelverk
 • Erfaring fra økonomistyring i en drift- og prosjektorganisasjon
 • Erfaring fra arbeid med utvikling av økonomimodell, prosesser og prosedyrer
 • Svært gode ferdigheter i Excel (makro/pivot)  
 • Erfaring fra DFØ som tjenesteleverandør innenfor lønn- og regnskapstjenester herunder kjennskap til SAP og UNIT 4 ERP-system (fordel) 

Personlige egenskaper

 • Faglig trygghet og integritet
 • Ansvarlig, strukturert og systematisk
 • Evne til helhetlig planlegging og gjennomføring av budsjett- og rapporteringsprosesser
 • Evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og skape godt samarbeid
 • God til å kommunisere eget fagområde på en forståelig måte
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, norsk
 • Interesse for utvikling av prosesser og prosedyrer, effektivisering og digitalisering

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner for at virksomheten skal nå sine mål
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger for trening
 • Pensjonsordning med 2% innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (lønnstrinn 60 kr 553 500,- til lønnstrinn 74 kr 714 000,-) per år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Arbeidssted: Halden

Arbeidsted vil være Halden, men det må påregnes noe tilstedeværelse på Kjeller. Også annen reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen krever sikkerhetsklarering.

Staten er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i staten uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.  

Noe for deg? 

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Sektordirektør administrasjon Ann-Cathrin Becken på tlf. +47 478 11 996 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Steinar Nilsen på tlf. +47 991 00 436 eller Terese Vildalen på tlf. +47 994 23 032.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Apply to the position