PST ser etter fullstack utviklere!

PST ser etter fullstack utviklere!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Key information

Job title:
Fullstack utvikler
Employer:
Politiets Sikkerhetstjeneste Den Sentrale Enhet
Place:
OSLO
Application deadline:
Utløpt

PST er en arbeidsplass som ikke ligner noen andre. Vårt hovedansvar er å forebygge lovbrudd som kan true landets sikkerhet. Det gjør vi ved å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Arbeidsmåtene og metodene vi bruker er varierte, men sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning. Hos oss får du muligheten til å skape et tryggere Norge og det er nettopp det som gjør PST til en spennende arbeidsplass.

Som utvikler hos PST vil du arbeide med å løse små og store oppdrag knyttet til kjernevirksomheten vår. Vi tilpasser våre teknologivalg til oppdraget, og velger den teknologien som løser oppdraget best mulig. Som utvikler vil du ha stor påvirkningskraft på hvordan vi løser problemstillinger. Python, C#, JavaScript og Rust er våre primære programmeringsspråk, men vi benytter også Java når det er hensiktsmessig.

Arbeidsoppgaver:
 

 • Design og utvikling av sikre tjenester
 • Sentral i valg av tekniske løsninger
 • Sikre kvalitet og sikkerhet i utviklingsoppdrag
 • Deltakelse inn i prosjektarbeid

Kvalifikasjoner:
 

 • Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med programmering – alt fra noen år til mange år; vi skal bygge et robust team, og trenger en god miks av mennesker
 • Erfaring med utvikling i en av de respektive programmeringsspråkene Python, C#, JavaScript og Rust
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kandidater må̊ tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon

Personlige egenskaper:
 

 • Gode samarbeidsevner
 • Du må evne å stå i stressende situasjoner
 • Du er utviklingsorientert og strukturert
 • Faglig oppsøkende og nysgjerrig
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidater må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

PST tilbyr:

Hos oss får du muligheten til å jobbe kreativt med teknologi. Vi tilbyr muligheter for egenutvikling og utfordrende og spennende oppgaver knyttet til ulike fagmiljøer og dyktige kolleger. Vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og deler din kunnskap med dine kolleger.

PST har et svært godt arbeidsmiljø, og utviklerne fokuserer veldig på å ha det gøy på jobb, selv om vi tidvis jobber med alvorlige saker. Det er trening i arbeidstiden, og vi har en sunn balanse mellom fritid og jobb. Vi utnytter rolige perioder slik at vi står rustet til mer hektiske tider.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Den som ansettes, tilbys en konkurransedyktig årslønn i stilling som overingeniør/senioringeniør (stillingskode 1087/1181). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. I PST har vi en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess:

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette bil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Our consultants

Christoffer Røstad

Rådgiver Research og Analyse