Statens vegvesen søker analysesjef innen styring og utvikling!

Statens vegvesen søker analysesjef innen styring og utvikling!

Key information

Job title:
Analysesjef
Employer:
STATENS VEGVESEN
Place:
OSLO
Application deadline:
30.08.2022

Statens vegvesen søker analysesjef innen styring og utvikling!

Vi søker nå en analysesjef som kan støtte oss på strategisk nivå med fakta, innsikt og analyse i beslutninger innen økonomi, virksomhetsstyring og utviklingsarbeid. Som analysesjef skal du lede et nytt analyseteam som skal samle et tverrfaglig kompetansemiljø for forretningsanalyse. Vi ser for oss at teamet vil bestå av 5-7 medarbeidere, bestående av analytikere med ulik bakgrunn og kompetanse.

Statens vegvesen står ovenfor store endringer innen mobilitet og transport i nær fremtid. Vi har høye ambisjoner innen områder som fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet, og vi ønsker å utnytte ressursene våre enda mer effektivt. For å bidra til å realisere de strategiske ambisjonene har Statens vegvesen etablert en egen enhet for Data, innsikt og analyse (DIA).  

Som analysesjef hos oss er du en pådriver for at analyser og innsikt har størst verdi når de fører til beslutninger. Vi ønsker at du har sterk forretningsforståelse og kan omsette analyser, modeller og statistikk til innsikt og beslutningsunderlag. Du sparrer og utfordrer ledelsen, forstår behov og klarer å omsette det til leveranser. Det faller deg naturlig å tenke på muligheter som ligger i de mange og til dels store datasettene vi har, og du ser muligheter som ligger i kombinasjonen av kvalitative og kvantitative metoder. 

For å lykkes i rollen må du ha en sterk interesse for de utfordringene Statens vegvesen står overfor når det gjelder mer for pengene, effektiv bruk av teknologi, fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet, og du vet at raske leveranser som er gode nok noen ganger er bedre enn perfekt data pipeline eller metodikk.

I rollen som analysesjef vil du også få oppgaver på etatsnivå knyttet til etableringen av senter for beste praksis og deling av kunnskap innen innsikt og analyse på tvers av divisjoner og fagmiljøer. Det vil senere også vurderes om økonomi- og personalansvar skal legges til stillingen.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Prioritere oppgaver og styre teamet i det daglige
 • Avdekke behov på alle nivå, med relevante interessenter
 • Planlegge og lede analyseinitiativ og kritiske problemstillinger med moderat og høy kompleksitet
 • Ansvarlig for budsjett, leverandør- og verktøyvalg innen analyse og beslutningsstøtte
 • Utvikle team, kultur og kompetanse
 • Presentere til ledergrupper på direktørnivå
 • Utvikle senter for beste praksis på etatsnivå innen innsikt & analyse

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi, økonomi, analyse eller andre studieretninger som inkluderer metodefag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kjennskap til og erfaring med analyse, metodikk, verktøy og regulatoriske forhold knyttet til bruk av data i innsikt og analyse.
 • Sterk på analyse og har dokumenterbare resultater. Det er ønskelig at du er erfaren med bruk av SQL eller data wrangling verktøy, kan visualisere data og omsette dette til innsikt og analyser.
 • Sikkerhetsklarert etter sikkerhetslovens bestemmelser

Personlige egenskaper

 • Er positiv, metodisk, kreativ og løsningsorientert
 • Er kvalitetsbevisst, kombinert med en stor respekt for tidsfrister
 • Liker å dele innsikt og metodikk – og samarbeider gjerne med andre for å løse problemer
 • Er god på detaljer uten at det går på bekostning av helhetsblikket

Stort engasjement og faglig utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi kan tilby

 • en av Norges mest spennende roller innen data og analyse
 • en sentral rolle i et strategisk satsningsområde
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV – en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette når du registrerer din søknad. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i jobbportalen hos Capus. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det. 

Kontaktpersoner
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte direktør Arild Nebb Ervik, tlf. 92 68 62 97 e-post arild.nebb.ervik@vegvesen.no eller ekstern konsulent Tonje Fossan-Vaage hos Capus på tlf. 41 27 74 60.

Søknadsfrist: 30. august 2022

Our consultants

Apply to the position