Vi søker seniorrådgiver/redaktør for nyhetsbrevet EU/EØS-nytt

Vi søker seniorrådgiver/redaktør for nyhetsbrevet EU/EØS-nytt

Key information

Job title:
Seniorrådgiver
Employer:
Stortinget
Place:
OSLO
Application deadline:
25.09.2022

I stortingsbiblioteket er det ledig stilling som seniorrådgiver med redaktøransvar for nyhetsbrevet EU/EØS-nytt. Redaksjonen består av to ansatte i stortingsbiblioteket, i tillegg til en jurist fra utredningsseksjonen. Den som ansettes vil inngå i faggruppa for EU/EØS, en tverrfaglig arbeidsgruppe i Stortingets administrasjon, som koordineres av internasjonal avdeling.

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget: 
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/

Arbeidsoppgaver

Vi søker deg som kan holde oversikt over et bredt kildegrunnlag og velge ut relevante saker fra store informasjonsmengder. Hovedoppgaven vil være å bearbeide, sammenstille og tilrettelegge bakgrunnsinformasjon om EU/EØS-saker som kan være relevante for stortingsrepresentanter, fagkomiteer eller ansatte i partiene og administrasjonen, og formidle dette gjennom nyhetsbrevet og andre informasjonstiltak.  Nyhetsbrevet sendes ut til stortingsrepresentanter og politiske rådgivere, i tillegg til eksterne abonnementer.

Formålet med EU/EØS-nytt er å bidra til at stortingsrepresentanter får informasjon om EU- og EØS-saker som kan være relevant for deres arbeid. Det gjelder spesielt nye forslag og initiativ fra EU, men også relevante saker i EU- og EFTA-domstolen og uttalelser fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Det foretas et utvalg, hvor det legges vekt på saker som er i en tidlig fase i EUs beslutningsprosess, saker som skaper politisk debatt i nordiske land, og saker som er relevante for Stortingets arbeid.

Den vi ser etter har god forståelse for og kunnskap om politikk. Interesse for internasjonale forhold er positivt, men vel så viktig er det å forstå hvordan EØS-avtalen virker i norsk innenrikspolitikk og det norske samfunnet, og kunne formidle dette på en nøytral og saklig måte. Kandidaten vi ser etter er god på å holde oversikt over et stort saksfelt, har evnen til  å sette seg inn i nye saker, og gjøre research på vegne av andre.  

I tillegg til å skrive saker til nyhetsbrevet vil den som ansettes også bidra inn i arbeidet med å utarbeide bakgrunnsinformasjon til Europautvalget og med å besvare spørsmål fra representanter og rådgivere om EU/EØS-saker. 

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Europautvalget/informasjonspakker-til-moter-i-europautvalget/

Ansvar og hovedoppgaver: 

 • være redaktør for nyhetsbrevet EU/EØS-nytt, og skrive saker sammen med kolleger fra biblioteket og utredningsseksjonen 
 • overvåke og følge norsk og europeisk politikk gjennom nyhetskilder og offentlig informasjon
 • bidra inn i faggruppa for EU/EØS i Stortingets administrasjon, blant annet med å forberede informasjonspakker til Europautvalget 
 • analysere og evaluere bruk og kvalitet på nyhetsbrevet, og utvikle det videre 
 • svare på spørsmål fra stortingsrepresentanter og andre om EU/EØS-saker

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi søker deg som kan jobbe selvstendig, ta initiativ og bidra til å videreutvikle nyhetsbrevet og den øvrige informasjonsformidlingen om EU og EØS til målgruppa. Det forutsettes svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

For stillingen kreves : 

 • høyere akademisk utdanning, fortrinnsvis mastergrad, innen statsvitenskap, journalistikk, bibliotekfag, rettsvitenskap, internasjonale studier, formidling eller lignende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • relevant erfaring
 • dokumentert erfaring med å skrive faglige tekster som formidler komplekse saksområder på en forståelig og enkel måte, fortrinnsvis for publisering på nett. Inntil tre relevante eksempler skal legges ved som vedlegg til søknaden. 
 • innsikt i og god kjennskap til EU og EØS-avtalen 
 • god forståelse for den politiske relevansen i saker som er til behandling i EU-systemet, og evne til å sette disse inn i en norsk kontekst, samtidig som du ivaretar politisk nøytralitet i omtalen av saken 
 • god innsikt i metoder for kildekritikk og gode informasjonskilder om EU og EØS
 • evne til å følge saksområder over tid, og på kort varsel oppdatere informasjon om status på aktuelle saker 
 • erfaring med å levere til deadlines og koordinere arbeid mellom flere deltakere 
 • svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 

Det er ønskelig med kompetanse på områder som miljø, energi, klima eller arbeidsliv, men den som ansettes vil uansett måtte sette seg inn i disse og andre felter. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø, med en unik arbeidsplass sentralt beliggende i Oslo sentrum.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver i lønnsspenn kroner 604 400 – 765 600 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid. Tiltredelse etter avtale.

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. I henhold til offentleglova kan opplysninger om en søker bli offentliggjort, selv om søkeren har reservert seg for dette. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Åse Garten Galtrud, telefon 986 46 513. 

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk stillingen" innen 25. september 2022. Vi minner om at det skal legges ved inntil tre relevante eksempler på faglige tekster som formidler komplekse saksområder på en forståelig og enkel måte skal legges ved som vedlegg til søknaden. 

Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt ettersendes per post til Stortingets HR-seksjon, 0026 Oslo. Merk konvolutten med stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke. 

Her er lenke til vår personvernerklæring
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Administrasjonen/stortinget-som-arbeidsplass/personvernerklaring–rekruttering/

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Om arbeidsgiveren

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 500 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».

Our consultants

Åse Garten Galtrud
seksjonsleder
Apply to the position