Vil du lede seksjon prosjektering hos oss?

Vil du lede seksjon prosjektering hos oss?

Key information

Job title:
Seksjonsleder Prosjektering
Employer:
SYKEHUSBYGG HF
Place:
TRONDHEIM
Application deadline:
18.09.2022

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på 15-20 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.  

Vår seksjonsleder prosjektering har fått ny stilling internt hos oss, og vi søker nå hans etterfølger. Vi ser etter deg som er en motiverende og engasjert leder med erfaring fra personalledelse og prosjektering av bygg.

Som seksjonsleder vil du ha ansvar for 13 medarbeidere med fagkompetanse innen bygg, teknikk, BIM og ITB/ferdigstillelse. Medarbeiderne jobber i prosjekter over hele landet, men er hovedsakelig lokalisert i Trondheim.

Stillingen som seksjonsleder er lagt til prosjektavdelingen, som består av seksjon prosjektering, seksjon prosjektstyring, prosjektledere, SHA-rådgiver og advokater. Dette er en dyktig og engasjert gjeng som har ansvar for utvikling og gjennomføring av store og komplekse byggeprosjekter.

Sykehusbygg har satt søkelyset på forenkling av arbeidsprosesser, og jobber aktivt for å standardisere og digitalisere oppgaveløsningen i foretaket, og i de prosjektene som til enhver tid er i gjennomføring. Innen prosjektering er det potensiale for å hente ut gevinster gjennom standardisering og erfaringsoverføring mellom prosjekter, og det er store muligheter for å utvikle fagområdet.  

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for faglig og personlig utvikling av medarbeiderne i seksjonen
 • Bistå og motivere medarbeiderne til god oppgaveløsning, legge til rette for læring og kontinuerlig forbedring
 • Ansvar for å utvikle felles praksis og sørge for at det etableres gode strukturer og tilhørende rutiner i prosjektene, og sørge for at gjeldende prosesser og rutiner etterleves
 • Ansvar for å sikre at seksjonen utvikles i takt med oppgaver og oppdrag som Sykehusbygg får
 • Avhengig av din profil, kompetanse og interesse vil du få mulighet til å jobbe med prosjekteringsledelse eller sentrale utviklingsoppgaver utover personal- og faglig ledelse.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning, gjerne innen ledelse og/eller bygg- og anleggsfag. Solid erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du har erfaring med personalledelse og/eller faglig ledelse innen prosjektering
 • Du har erfaring med prosjekterings- og planleggingsprosesser i byggeprosjekter
 • Du har gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

I tillegg er det en fordel om du har:

 • Kjennskap til digitale verktøy i prosjekteringsarbeid
 • Kjennskap til offentlig regelverk
 • Erfaring med prosessledelse

Personlige egenskaper:

 • Du liker å lede mennesker og gjøre andre gode
 • Du er trygg, åpen og tydelig i din kommunikasjon
 • Du evner å støtte og veilede andre
 • Du ser muligheter og er løsningsorientert
 • Du har gjennomslagskraft og er gjennomføringssterk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et sterkt kompetansemiljø med mulighet for å jobbe på noen av Norges største byggeprosjekter
 • Et arbeidsmiljø preget av høyt engasjement og mye humor
 • Imøtekommende og hjelpsomme kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn, en av Norges sikreste offentlige pensjonsordninger (KLP)* og forsikringsordninger (KLP og Gouda)
 • Fleksibel arbeidstid og betalt lunsjpause 
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Skybasert arbeidsmetodikk og digitale verktøy for å jobbe smidig og effektivt

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet.
 

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om stillingen? Ta kontakt med:

Leder for Prosjektavdelingen, Helle Jensen, 991 52 189
Seksjonsleder prosjektering, Harald Hasfjord, 992 12 475
Rådgiver i Capus, Mads Eskedal Lyngen. 481 71 861

Vi ser frem til å høre fra deg.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF ble etablert i 2014 og eies av de fire helseregionene. Vi skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren. Prosjektene jobber i fremtidsrettede prosjektverktøy og vi overleverer de nye byggene våre i e-BIM.

Sykehusbygg består av ca. 175 faste ansatte i tillegg til innleide prosjektressurser. Vi har hovedkontor i Trondheim, avdelingskontor i Oslo og prosjektkontorer i tilknytning til byggeplassene. Les mer om oss på vår hjemmeside www.sykehusbygg.no.

Apply to the position