Vil du sikre Norges kritiske infrastruktur? Statnett søker seksjonsleder og rådgivere innen digital sikkerhet!

Vil du sikre Norges kritiske infrastruktur? Statnett søker seksjonsleder og rådgivere innen digital sikkerhet!

Key information

Job title:
Seksjonsleder/Rådgiver
Employer:
Statnett SF
Place:
OSLO
Application deadline:
28.06.2024

Contact consultant

Snorre Helseth

Rådgiver

Johanne Hammerlund

Rådgiver Research & Analyse

Kraftsystemet står ovenfor betydelige endringer. Økende mengde vindkraft og solenergi, mer energiflyt via kabler til Europa, stadig endret forbruksmønster og tilpasning til Europeiske krav skaper alle store utfordringer for kraftsystemet. Statnetts evne til å ta i bruk ny teknologi, til å gjennomføre digitalisering, automatisering og IT-utvikling vil spille en helt sentral rolle i årene som kommer.  Alle disse tingene fordrer også et økt fokus på digital sikkerhet i et endret trusselbilde.

Statnett har et sterkt fagmiljø på digital sikkerhet. Nå skal vi styrke dette miljøet ytterligere og søker tre nye ressurser som er interessert i å beskytte en av landets viktigste infrastrukturer. De tre nye ressursene vil henholdsvis inngå i rollene som Seksjonsleder for Governance, Risk & Compliance seksjonen, risikorådgiver og generell rådgiver. Vi søker deg som vil være med å sikre landets viktigste infrastruktur, som har interesse for digital sikkerhet og kritisk infrastruktur, og ønsker å påvirke dette arbeidet. Du liker å møte mennesker og foretrekker å være en pådriver med mål om å skape engasjement rundt digital sikkerhet. Stillingene inngår i enheten for digital sikkerhet som har konsernansvaret for området, og enheten består av 15 dedikerte fagressurser med høy kompetanse innenfor fagområdet. Avdelingen ledes av direktør for digital sikkerhet  og CISO i Statnett.

Arbeidsoppgaver:

Som ansatt i digital sikkerhet vil du jobbe med digital sikkerhet inn mot de ulike fagmiljøene i Statnett, bidra med råd og støtte til prosjekter og andre aktiviteter, samt bidra i utviklingen av standardisering av kravsett innenfor digital sikkerhet.

Presiser hvilke(n) av stillingene under du ønsker å søke på.

Seksjonsleder for Governance, Risk & Compliance:

 • Personalansvar for teamet innen Governance, Risk & Compliance
 • Være et bindeledd mellom digital sikkerhet og fagmiljøene  
 • Ha god kjennskap til hvordan sikkerhet er realisert på tvers av IKT-systemene, og være kravstiller og
  pådriver for kontinuerlig forbedring og en risikobasert tilnærming
 • Være pådriver for sikkerhetstenkning hele veien fra ide til ferdig løsning
 • Bidra til realisering av sikkerhet som en integrert del av IKT-arkitekturen og –løsningene, herunder å ha
  eierskap til relevante deler av sikkerhetsarkitekturen og hvordan denne er realisert
 • Arbeide inn mot ulike fagmiljøer med planlegging og realisering av gode sikkerhetsløsninger

Risikorådgiver:

 • Videreutvikle og forbedre metodikk for risikostyring knyttet til digital sikkerhet  og gjennomføre risikoanalyser
 • Bidra til å forvalte Statnetts samlede risikobilde knyttet til digital sikkerhet og integrere dette med Statnetts risikobilde på overordnet nivå  
 • Være et bindeledd mellom digital sikkerhet og fagmiljøene  
 • Ha god kjennskap til hvordan sikkerhet er realisert på tvers av IKT-systemene, og være kravstiller og pådriver for kontinuerlig forbedring og en risikobasert tilnærming 
 • Arbeide med standardisering og forbedring av sikkerhetsarbeidet  
 • Være pådriver for sikkerhetstenkning hele veien fra ide til ferdig løsning

Generell rådgiver:

 • Være et bindeledd mellom digital sikkerhet og fagmiljøene
 • Ha god kjennskap til hvordan sikkerhet er realisert på tvers av IKT-systemene, og være kravstiller og
  pådriver for kontinuerlig forbedring og en risikobasert tilnærming
 • Arbeide med standardisering og forbedring av sikkerhetsarbeidet  
 • Være pådriver for sikkerhetstenkning hele veien fra ide til ferdig løsning
 • Bidra til realisering av sikkerhet som en integrert del av IKT-arkitekturen og –løsningene, herunder å ha
  eierskap til relevante deler av sikkerhetsarkitekturen og hvordan denne er realisert
 • Arbeide inn mot ulike fagmiljøer med planlegging og realisering av gode sikkerhetsløsninger

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde, som IKT og digital sikkerhet, risiko eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende relevant utdanning 
 • Ønskelig med erfaring fra risiko- og/eller informasjonssikkerhetsarbeid på virksomhetskritiske systemer i større organisasjoner 
 • Ledererfaring kreves til stillingen som seksjonsleder 
 • God muntlig og skriftlig fremstillings evne på norsk og engelsk 
 • God kjennskap til rammeverk innenfor informasjonssikkerhet og risiko, samt relevante lover og forskrifter  
 • Nyutdannede med riktig bakgrunn oppfordres også til å søke  
 • Det forutsettes at den som ansettes må kunne klareres og autoriseres i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser

Personlige egenskaper:

 • Du er fremoverlent og klar til å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø innenfor digital sikkerhet 
 • Liker å jobbe tett integrert med fagmiljøer og trigges av teamarbeid 
 • Du har evne til å kommunisere og bygge bro på tvers av alle fagområder og ledelse 
 • Du er analytisk og strukturert, med evne til å bryte ned komplekse problemstillinger og å se "det store bildet" 

Vi tilbyr:

 • Kompetanseutvikling i et sterkt fagmiljø 
 • Fleksitid, og gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Mulighet for hjemmekontor ved behov 
 • Bedriftsidrettslag 
 • Bedriftshelsetjeneste  
Søknadsfrist: 28.06.2024
Arbeidsplass: Oslo.

About the employer

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Our consultants

Snorre Helseth

Rådgiver

Johanne Hammerlund

Rådgiver Research & Analyse

Apply to the position