Vil du være med å løse politiets samfunnsoppdrag? Som sikkerhetsleder og informasjonssikkerhetsleder vil du ha sentrale roller i den strategiske funksjonen sikkerhetsstyring.

Om Oslo politidistrikt

Politiet mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3400 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Bli bedre kjent med oss

Gå til nettsiden vår

Spørsmål? Ta kontakt med:

Ann Kristin Roheim

avdelingsdirektør

Telefon: 99 38 13 03

Signe Kathrine Aalling

seksjonsleder

Telefon: 22 66 90 50
E-post: signe.kathrine.aalling@politiet.no