Vil du være med å planlegge framtidas sykehus?

Vil du være med å planlegge framtidas sykehus?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nyckelinformation

Jobbtitel:
Fremdriftsplanlegger
Arbetsgivare:
SYKEHUSBYGG HF
Stad:
TRONDHEIM
Ansökningstid:
Utløpt
Stillingen kan være aktuell for kandidater i både Trondheim og Molde!

Har du lyst til å være med å sikre god fremdriftsstyring i sykehusprosjekter?

Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt.  Vi er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere, og søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging- og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.
Stillingen rapporterer til Seksjonsleder Prosjektstyring, Jørn Refsnes.

Sykehusbygg HF er byggherrens representant i byggeprosjekter. Våre prosjekter omhandler alt fra store komplekse sykehus til mindre bygg som eks. psykiatriske bygg. Typisk for våre prosjekter så styrer vi dermed entreprenør/rådgivere og øvrige kontrakter i byggeprosjektet.
Vi søker en erfaren fremdriftsplanlegger som skal bidra til å sikre at det etableres felles planverk for prosjektet og at fremdriften i produksjonen på byggeplass holdes. Fremdriftsplanlegger inngår i Seksjon Prosjektstyring.  


Sentrale oppgaver innen fremdriftsplanlegging er:
 • Etabler byggherrens overordnede planer og felles omforent styringsplan
 • Ivareta byggherrens ansvar for framdriftskoordinering på byggeplass
 • Etablere felles planverk for prosjektet i byggefasen og ferdigstillelsesfasen
 • Lede felles framdriftsmøter mellom byggherre og entreprenører/leverandører
 • Rapportere og avklare med prosjektleder/prosjektstyringsleder i saker der det i kontraktsforhold oppstår ulike framdriftsinteresser med behov for å prioritere mellom interessene
 • Kvalitetssikre entreprenørens fremdriftsplan ved behov, og sikre at den gir god styringsverdi
 • Monitorer, prognostiser og rapporter fremdrift i prosjektet
 • Utføre analyser og bistand innenfor fagområdet ved behov
 • Du skal bidra til å overføre erfaringer mellom prosjekter og videreutvikle fagmiljøet i Sykehusbygg

Fremdriftsplanlegger skal innenfor rammene av godkjente planer prioritere fremdriftsplaner/fremdrift til fordel for helheten, pålegge partene korrigerende aksjoner og avgjøre uenighet mellom partene med hensyn til planmessige forhold. Vi søker etter personer med erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store prosjekter. Erfaring med risikoanalyser innenfor fremdrift er en fordel. Noe reising kan bli aktuelt avhengig av hvilket prosjekt man arbeider mot.

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:
 • Erfaring med Safran og/eller Primavera
 • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av utbyggingsprosjekter
 • Relevant høyere utdanning
 • Gode norskkunnskaper- både skriftlig og muntlig
   
Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at
 • Du er en positiv og ansvarlig person med gode samarbeidsegenskaper
 • Du er effektiv og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du evner å tenke helhetlig
Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim eller ved prosjektkontoret på Hjelset utenfor Molde. Du må regne med noe reisevirksomhet.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med
Seksjonsleder Prosjektstyring, Jørn Refsnes på telefon 952 21 470
Capus ved Erling Lampe på telefon 991 60 110 eller Kristian Carlstedt på telefon 452 94 338

Søknadsfrist 14.04.2021
For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon.
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.


 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF planlegger og leder gjennomføringen av byggeprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge, og nå har vi behov for flere dedikerte og samfunnsengasjerte kollegaer!
Sykehusbygg HF er spesialisthelsetjenestens kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging, og eies av landets fire regionale helseforetak.
Sykehus-Norge består av ca. 5 millioner kvadratmeter, og med de prosjektene som nå er under planlegging og bygging blir det ytterligere 1 million kvadratmeter til en verdi på 80 – 100 milliarder kroner.

Våra konsulter

Jørn Refsnes
Seksjonsleder prosjektstyring
Kristian Carlstedt
Rådgiver