Vil du være med på å utvikle personvernområdet i politiet?

Vil du være med på å utvikle personvernområdet i politiet?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nyckelinformation

Jobbtitel:
Rågiver/Seniorrådgiver
Arbetsgivare:
Politidirektoratet
Stad:
OSLO
Ansökningstid:
Utløpt

Politidirektoratet har som oppgave å styre og lede politi- og lensmannsetaten, og å være faglig rådgiver for Justis- og beredskapsdepartementet. Som forvaltningsorgan og etatsleder for politi- og lensmannsetaten har direktoratet ansvar for behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven (GDPR) i etaten.

I forbindelse med at vi styrker vårt personvernmiljø søker vi etter to dyktige prosessdrivere til å støtte seksjonssjefene i deres daglige ivaretakelse av behandlingsansvaret på relevante fagområder, særlig innenfor politiets forvaltningsvirksomhet, grense- og utlending, og HR og HMS. Stillingene er faste og er organisatorisk plassert i juridisk stab, men vil ha et utstrakt samarbeid med seksjonssjefene, som er prosesseiere/produkteiere innenfor aktuelle fagområder. Juridisk stab er tillagt fagansvar for personopplysningsloven, og har et strategisk og styrende ansvar for dette regelverket i etaten.

Siden dette er nyopprettede stillinger vil det være gode muligheter for å være med å påvirke utviklingen av rollen. Du vil blant annet bidra til videreutvikling av prosesser og verktøy for ivaretakelse av personvernkrav og samarbeide med øvrige miljøer for personvern, informasjonssikkerhet og informasjonsforvaltning i direktoratet og etaten. Som medarbeider i Politidirektoratet jobber du i et kompetent miljø med stor kontaktflate og vil få muligheten til å være med å videreutvikle politiet på et viktig fagområde.

Vi ser etter deg som har interesse for personvern og ønsker å opparbeide deg kompetanse på området. Du har lyst til å være en pådriver for personvernarbeidet i politiet, har god rolleforståelse og samarbeider godt med medarbeidere og ledere på ulike fagområder. Du må ha god gjennomføringsevne og trives i et dynamisk og tverrfaglig miljø med en kombinasjon av selvstendig arbeid og teamarbeid. 


Arbeidsoppgaver

De som ansettes vil ha som hovedoppgave å støtte seksjonssjefene for de ulike fagområdene med å ivareta Politidirektoratets behandlingsansvar. Arbeidsoppgavene vil blant annet innebære:

 • Ivareta de registrertes rettigheter og håndtere brudd på personopplysningssikkerheten
 • Oppdatere og videreutvikle behandlingsprotokoll og styrende dokumenter
 • Støtte produkteiere med utvikling og forvaltning av digitale løsninger som innebærer behandling av personopplysninger
 • Standardisere og revidere prosesser for ivaretakelse av personvernkrav
 • Øvrige oppgaver knyttet til personvern
Kvalifikasjoner:
 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • Relevant arbeidserfaring, for eksempel erfaring med personvernlovgivning, informasjonssikkerhet eller prosessledelse
 • Kjennskap til personvernlovgivningen og informasjonssikkerhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Vedkommende som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Det er en fordel med:

 • God digital kompetanse og kunnskap om relevant teknologi for ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet 
 • Erfaring med prosesskartlegging
 • Erfaring fra offentlig forvaltning 

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner 
 • Helhetsorientert og initiativrik
 • Strukturert og systematisk

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/).

Vi tilbyr:
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som  seniorrådgiver fra kr  637 900 - 850 000 brutto per år eller rådgiver (stillingskode 1434) fra kr  574 700 - 677 600 brutto per år.  For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.
 
Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Om arbeidsgiveren

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Våra konsulter

Kristine Langkaas
Seksjonssjef juridisk stab