Om Capus

Capus är en av Norges ledande rekryteringsbyråer och de mest ekonomiskt sunda kompetensmiljöerna inom rekrytering. Bolaget består av erfarna konsulter, en av marknadens största forsknings- & analysavdelningar samt ett dedikerat bud & marknadsföringsteam.

Kontakta oss

E-postadresse
adm@capus.no
Telefon:
22 94 11 00
Adresse:
Essendropsgate 3, 0365 Oslo

Värdeskapande rekrytering

Vi levererar kvalitetssäkrad och effektiv rekrytering av högre chefer, chefer och ämnesspecialister. Vår kundportfölj representerar ett tvärsnitt av norskt företag och offentliga företag. Vi har gedigen erfarenhet av att rekrytera till tjänster inom ett flertal områden i hela Norge, till exempel:

Vår vision

Capus kommer att vara marknadsledande leverantörer för rekrytering av högre chefer, chefer och ämnesspecialister.

Vi är din långsiktiga partner.

Om detta mål ska nås är ständiga processförbättringar och nytänkande viktiga förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid att alltid vara uppdaterade och ta till oss ny teknik. Capus var till exempel den första rekryteringsbyrån i Norge som använde en företagsversion av LinkedIn.

Våra konsulter, och forsknings- & analysavdelningen, fokuserar på professionalism, flexibilitet och kvalitet i alla led.

Öppen, säker och hållbar

Våra kärnvärden sätter standarden för vår verksamhet och kultur. I mötet med oss ​​kommer du alltid att uppleva professionalism och öppenhet. Vi utvecklas kontinuerligt för att utmana oss själva, branschen och våra relationer.

Capus vill vara ett banbrytande företag inom etik. Vi tar ansvar för din säkerhet och alla kan känna sig trygga i sin relation med oss. Alla våra tjänster utförs i enlighet med gällande regelverk.

Varför välja Capus?

Kvalitet

Capus är certifierat i ISO 9001:2015 – ett kvalitetsledningssystem. Vi arbetar medvetet för att ständigt förbättra kvaliteten på våra tjänster, system och rutiner. Alla våra tjänster utförs i enlighet med gällande regelverk.

Att vara en trygg partner kräver också bra system och rutiner för säkerhet, diskretion och sekretess. Vi gör därför regelbundna kontroller för att säkerställa att detta tas om hand i alla våra tjänster.

En betydande del av våra konsulter är certifierade inom DNV GL rekryteringspersonal. Capus har fortsatt och implementerat den professionella teori som ligger till grund för att bli certifierad i våra processer. Vår metodik kan alltså sammanfattas som en kombination av gedigen erfarenhet och professionell förankring. Capus siktar på att alla anställda ska bli certifierade i det DNV GL-certifierade testverktyget Cut-e. Vi har en egen professionell ansvarig för provning och urval som säkerställer kvalitet i alla led.

Säkerhet

Arbetet med säkerhet och integritet är en viktig del av vårt kvalitetssäkringssystem. I Capus finns en hög nivå av IT-säkerhet. Vi är GDPR-kompatibla och är skyldiga att säkerställa sekretessen för kunder och kandidater, samt att kunna dokumentera adekvat och lagstadgat säkerhet för all fysisk och elektronisk information.

Våra lokaler i Essendropsgate 3, centralt belägna på Majorstuen, är skräddarsydda med hänsyn till säkerhet och diskretion. Vi har strikta besöksrutiner som inkluderar passerkontroll och separata väntrum. Att ta hand om alla våra besökare är viktigt.

Alla kan känna sig trygga i sin relation med oss.

Etik

I Capus lägger vi stor vikt vid att vara en trygg partner för våra kunder och kandidater. Vi har därför tagit fram etiska riktlinjer som ett sätt att säkerställa fokus på integritet och en hög etisk standard.

Våra tjänster utförs alltid i enlighet med gällande regelverk. I alla våra rekryteringsprocesser arbetar vi för att skapa ömsesidigt förtroende, säkerställa integritet, säkerhet och kvalitet i alla led.

Vi har intagit en nolltolerans mot diskriminering. Det pågår ett löpande attitydarbete inom alla aspekter av socialt ansvar och regelefterlevnad på Capus. Vi är måna om att främja jämställdhet och mångfald.

Internt hålls regelbundna möten från “Capus Academy” som innehåller moduler relaterade till etik. Vi har ett mål att alla medarbetare i koncernen ska ha lika möjligheter till personlig och professionell utveckling.

Miljömässigt och socialt ansvar

Det pågår ett löpande attitydarbete inom alla aspekter av miljö- och socialt ansvar på Capus. Det är en del av vår strategi och den dagliga driften av företaget. Vi är certifierade som Miljöfyrtorn – ett verktyg som hjälper till att skapa konkurrensfördelar genom hållbarhet.

Läs mer om miljö och sosialt ansvar i Capus her

HR-gruppen

Capus ingår i HR-gruppen AS, en koncern där vi och Express Rekruttering är de centrala verksamhetsbolagen. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Styrelederskolen, samt en andel i Hodejegerne.

Les mer om HR-gruppen her

Internationellt samarbete och nätverk

Vi är partners i Talentor International. Genom partnerskapet kan vi erbjuda lokal expertis för sökprojekt till mer än 23 länder på fyra kontinenter. Talentor är ett nära nätverk bestående av kompetenta medarbetare över hela världen. Vår verksamhet är ledande inom sökning på internationell nivå. Vi arbetar nära våra internationella partners för att upprätthålla samma kvalitetsstandard. Läs mer på Talentors hemsida här.

Ta gärna ett snack med oss!

På Capus satsar vi mycket på att hålla oss uppdaterade med utvecklingen på marknaden och arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av nätverk, kontakter och källor. Vi arbetar aktivt med att kartlägga relevanta branscher och verksamheter där potentiella kandidater finns.

Vi vill gärna höra från dig om du är en aktiv arbetssökande, bara söker möjligheter, eller är en befintlig eller potentiell kund.

22 94 11 00 / adm@capus.no/