Compliance

1 - 30 av 0 stillinger

Våra tjänster

Compliance

Etterspørselen etter kompetanse innen compliance og risk har økt kraftig det siste tiåret. Det er ikke et nytt fagområde, men et område med stadig flere komplekse problemstillinger og økende bevissthet.

Les mer