Sjefsarkitekt infrastruktur

Sjefsarkitekt infrastruktur

Nyckelinformation

Jobbtitel:
Sjefsarkitekt infrastruktur
Arbetsgivare:
SYKEHUSPARTNER HF
Stad:
Oslo
Ansökningstid:
Snarest
Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKTløsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. Les mer om dette i Regional utviklingsplan 2035 https://www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2035

Vi i Sykehuspartner spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Sykehuspartner har stort fagmiljø rundt arkitektur med kompetente ansatte som brenner for faget sitt. Vi søker etter deg som vil jobbe med modernisering, digitalisering og forbedring av hverdagen til helsepersonellet i Helse Sør-Øst og til pasientene vi har ansvar for.

Digitalisering og nye innovative løsninger i Helse Sør-Øst forutsetter en solid IKT-infrastruktur. Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i Sykehuspartner HF skal bygge en felles regional plattform for Helse Sør-Øst. Videre skal programmet etablere en moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter sykehusenes behov for digitalisering og innovasjon. Programmet har ca 270 medarbeidere og budsjett på halv milliard. For mer informasjon, se: https://sykehuspartner.no/ny-ikt-infrastruktur

De andre programmene i Helse Sør-Øst er bl.a. innenfor informasjonssikkerhet og personvern, regionale kliniske løsninger og nye sykehusbygg. Vi søker etter en erfaren arkitekt som kan ta den ledende arkitektrollen i programmet.

Arbeidsoppgaver
 • Lead domenearkitekt for infrastruktur i regionen
 • Ansvarlig for å utarbeide/oppdatere arkitekturmålbilder og veikart innen alle infrastruktur domener   
 • Ansvarlig for å lede arkitekturfunksjonen i programmet
 • Ansvarlig for å sikre helhetlig arkitektur i programmet
 • Sikre at all besluttet arkitektur etterleves i programmer og prosjekter
 • Sikre et godt og tett samarbeid innen arkitektur på tvers av prosjekter, fagmiljøer og organisasjon 
 • Rådgi og bistå ledelsen med å ta riktige valg slik at infrastrukturen blir fremtidsrettet og robust og ivaretar foretaksgruppens behov i mange år fremover    
 • Rådgi og bistå ledelsen i utarbeidelse av beslutningsunderlag, leveranseplaner/avhengigheter, samt utnyttelse av leverandøravtaler

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse
 • Relevant arbeidserfaring som arkitekt innenfor ett eller flere av fagområdene informasjon, prosess, integrasjon, teknologi og sikkerhet.
 • Erfaring med arbeid fra store og komplekse program og prosjekt
 • TOGAF sertifisert
 • Erfaring med bruk av arkitekturmodellering som fx Archimate

Personlige egenskaper
 • Høy grad av faglig integritet
 • Proaktiv, løsningsorientert og strukturert
 • Ha et sterkt leveransefokus, og levere innen avtalte frister
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å (faglig) lede kompetente medarbeidere i en stor og kompleks organisasjon
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr
 • Meget spennende oppgaver og godt arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling og svært kompetente kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel arbeidsgiver
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Om arbeidsgiveren

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Våra konsulter

Molly Rosenkrantz Undall
Rådgiver
Sök tjänsten