Executive Search – rekrytering av chefer och specialister

Att rekrytera framgångsrika chefer är den insats som kommer att ha den överlägset största inverkan på företagets försäljning och resultat. Rätt rekrytering skapar värde redan från början. Tack vare vår mångåriga erfarenhet inom olika sektorer i kombination med vetenskapliga urvalsmetoder hittar vi rätt kandidat för dig!

Vi tror inte på maginstinkt utan vårt sätt att arbeta säkerställer en objektiv och opartisk rekrytering där vi tror på att bygga relationer med både klienter och kandidater med en strävan efter att förstå deras individuella behov och mål.

För oss är det viktigt att ha en personlig och professionell inställning och att alltid leverera resultat av högsta kvalitet. Vår uppgift är att hitta de bästa ledarna och chefer samt hjälpa dem att hitta rätt organisation och position.

Oavsett om du söker en ny utmaning eller har en position som behöver fyllas – låt oss hjälpa dig med detta!

En smidig process av hög kvalitet

Vi tar över sökandet och urvalet av chefer och specialister åt dig och tar ansvar för hela rekryteringsprocessen, från annonsering, till intervjuer och hela vägen fram till slutgiltigt erbjudande. Vi strävar alltid efter en effektiv och smidig process för både sökande och arbetsgivare med syftet att hitta den bästa matchningen så snabbt som möjligt.

Vi kombinerar högteknologiska sökprocesser med moderna kommunikationskanaler och individuellt kandidatstöd där vi garanterar våra kunder en snabb metod samt en transparant och välstrukturerad rapportering. Vår ambition är att vara en förebild i branschen med hög kvalitet på vår search, headhunting samt kvalificerade rekryteringsprocesser.

Kontaktnät och kännedom av marknaden

Genom vår långa erfarenhet har vi skapat oss ett brett kontaktnät inom en mängd olika branscher och en god kännedom av marknaden.

Att hitta chefer, ledare och specialister med en stark ledarskapsbakgrund gör vi med hjälp av våra kvalitativa processer, tidigare erfarenheter och kompetenser för att möta de specifika kraven som ställs i er organisation.

Branscher vi gör executive search inom är bland annat:

  • Energi
  • Infrastruktur
  • Industri och Teknik
  • IT
  • LifeScience och MedTech
  • Bygg och Fastighet
  • FMCG

Prata med oss om Executive Search

Ta kontakt med oss för mer information om Executive Search.

Våra konsulter