Rekrytering

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln till en långsiktig konkurrenskraftig organisation. Våra rekryteringskonsulter hjälper dig att säkerställa organisationens kompetens så att du kan fortsätta leda utvecklingen in i framtiden.

Vårt förhållningssätt till rekrytering handlar om att säkerställa att din organisation är kompetent framtidssäkrad på alla nivåer, från erfarna yrkesverksamma till chefer.

Vårt uppdrag är att leverera välkvalificerade kandidater till våra kunder och säkerställa att rekryteringsprocessen genomförs effektivt och med hög kvalitet.

Väl rustade för att lösa krävande rekryteringsuppgifter

Capus har en noggrant beprövad metodik och rekryteringsprocess, samt ett nätverk av källor och kandidater som säkerställer framgångsrika lösningar på våra rekryteringar.

På Capus satsar vi mycket på att hålla oss uppdaterade med marknaden och arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av nätverk, kontakter och källor. Vi arbetar aktivt med relations- och nätverksbyggande, för att kartlägga aktuella branscher och verksamheter där potentiella kandidater finns. Vi är väl rustade för att lösa krävande rekryteringsuppgifter på en marknad präglad av resursbrist.

Kvalitetssäkrad rekrytering av chefer och specialister

Capus har gedigen erfarenhet av rekrytering till tjänster inom kompetensområden som IT, Säkerhet, Ekonomi, Life Science, Bygg/Anläggning, Fastigheter, Försäljning, Marknadsföring, Juridik, HR, Compliance och Inköp/Förvärv.

Den bredd vi har organisatoriskt ska inte gå på bekostnad av nödvändig specialistkompetens och vi har därför organiserade team inom respektive område.

Din långsiktiga partner

Vi har resurserna att vara en pålitlig och långsiktig partner. Vi på Capus tar aldrig uppdrag eller ingår avtal som vi inte har kapacitet att leverera enligt externa och interna kvalitetskrav.

Det är viktigt att alla våra relationer tas om hand och möts med professionalism.

Kontakta oss om rekrytering

Kontakta oss på telefon +46 856 005 700, eller gå in på vår kontaktsida så hjälper vi dig vidare.