Rekrytering, interim- och konsulttjänster till den offentliga sektorn

Capus är en väl etablerad leverantör av rekrytering samt interim- och konsulttjänster till statliga, kommunala och regionala myndigheter. Vi hittar rätt lösning antingen om ni har ett temporärt behov av stöd eller behöver rekrytera till en permanent tjänst.

Vi har en djup förståelse för våra offentliga kunders behov, och känner lagstiftning och regelverk mycket väl, både för anställningar och temporära behov för stöd.

Rekrytering

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln till en långsiktig konkurrenskraftig organisation. Vi har ett stort fokus på jämlikhet, mångfald och inkludering i rekryteringen. Genom kompetensbaserade metoder säkerställer vi att alla rekryteringar är genomlysta ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi ägnar tid och resurser till att förstå den offentliga verksamhetens kompetensbehov, och anpassar rekryteringsprocessen till det enskilda uppdraget. Vi erbjuder:

 • Rekrytering A – Å: Vi stöder den offentliga verksamheten genom hela rekryteringsprocessen, från kravspecifikation och jobbannons till intervjuer, testning, baggrundskontroll och anställning.
 • Executive search: Vi använder vårt gedigna kontaktnätverk till att hitta de bästa kandidaterna till rollen.
 • Tester av kandidater: Vi använder DNV-certifierade tester för att avtäcka kandidaternas lämplighet för rollen. Vi erbjuder en stor panel av tester, som begåvningstester, personlighetstester och tester av motivation och värderingar.
 • Second opinion: Vi säkerställer som objektiv tredjepart kvalitet i rekryteringen, genom att delta på slutintervjuer. Vi genomför flertalet intervjuer varje år, och använder internationell best practice i våra intervjumetoder.

Tjänster vi rekryterar till är bland annat:

 • Verksamhets-, avdelnings- och enhetschefer
 • Ekonom, controller, verksamhetscontroller, ekonomiassistent
 • Administratör, HR och kommunikatör
 • Jurist, upphandlare, inköpare
 • IT och tech

Interims- och konsulttjänster

Har verksamheten stor tillväxt, förändringsbehov eller andra akuta utmaningar? Våra erfarna, drivna konsulter kommer snabbt in och avlastar er. Oavsett om det gäller det operativa eller strategiska arbetet. Anlitar du oss, får du konsulter av hög kvalitet, med känsla för människan, teknik och affärer.

Genom många års erfarenhet i rekryteringar både i Sverige och internationellt har vi etablerat ett gediget nätverk inom många branscher. Vi känner de bästa kandidaterna. Nu också för kortare och längre konsultuppdrag.

Vi kan erbjuda konsulter och interimstjänster inom:

 • HR
 • Administration
 • Ekonomi
 • Life Science
 • Business och affärsutveckling
 • IT och tech

Marknadsföring

Capus erbjuder skräddarsydda marknadsföringspaket för rekrytering och employer branding. Genom gedigen insikt och god mäteffekt optimerar vi marknadsföringskampanjen och platsannonser för att nå bästa möjliga resultat.

Vår specialistkompetens är att möta de goda kandidaterna med rätt budskap. Vi vet att riktad marknadsföring genom specifik målgrupp och medieval kan ha en mycket positiv effekt. Vi möter målgruppen där de är, med ett budskap som är skräddarsytt just för dem.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Annonsering i traditionella medier
 • Riktade marknadsföringskampanjer i sociala medier
 • Större kampanjer som attraherar kandidatprofiler över en längre tidsperiod
 • Dedikerade employer branding-kampanjer
 • Specialdesignade bilder
 • Utveckling och produktion av video
 • Design av logotyp

Tjänsterna kan beställas separat eller som en del av ett rekryteringsuppdrag.

Prata med oss om rekrytering!

Ta kontakt, så hjälper vi dig vidare!

Våra konsulter