Entreprenørforeningen Bygg og anlegg søker etter en fagsjef bygg og bolig!

Entreprenørforeningen Bygg og anlegg søker etter en fagsjef bygg og bolig!

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagsjef bygg og bolig
Arbeidsgiver:
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
02.02.2022

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) representerer landets største distriktsnæring og er en sentral bidragsyter i den fremtidige utviklingen av norsk næringsliv. Vi er den største aktøren i Byggenæringens Landsforening og en betydelig bransjeforening i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). Våre medlemmer representerer en viktig del av løsningen på samfunnsoppdraget innen verdiskapning og vekst, sysselsetting og kompetanseutvikling, innovasjon og en bærekraftig utvikling både økonomisk, sosialt og miljømessig. Vi jobber for å styrke våre medlemmers rammebetingelser for konkurranseevne og lønnsomhet, og vil være en ledende aktør i arbeidet for en solid, nyskapende og bærekraftig næring.  

Vi skal sikre vekst og arbeidsplasser i entreprenørbedrifter i hele landet. 

Avdeling for næringspolitikk har «Bygg og bolig» som ett av sine ansvarsområder og saksfeltet skal identifisere og følge opp de områdene og problemstillingene som er sentrale for EBAs medlemsbedrifter innenfor feltet. Arbeidet vil foregå i samarbeid med nærmeste leder, kolleger i EBAs administrasjon og EBAs regionforeninger, ulike utvalg og EBAs medlemsbedrifter.   

Vi søker etter en fagsjef som er oppdatert på utviklingstrekk og rammebetingelser innenfor bygg og bolig.

Som vår nye fagsjef for bygg og bolig vil du være EBAs fremste ressursperson innen fagfeltet. Du vil lede prosjekter og prosesser gjennom god planlegging og med stor gjennomføringskraft. For å lykkes i stillingen må du kunne kommunisere godt med ulike fagmiljøer, medlemsbedrifter og samarbeidsorganisasjoner. Stillingen rapporterer til direktør for næringspolitikk.
 

Arbeidsoppgaver  
 

 • Du skal bidra i EBAs arbeid med å påvirke beslutninger for å sikre fremtidsrettede og forutsigbare rammebetingelser for våre medlemsbedrifter, i dialog med myndigheter, embetsverk, oppdragsgivere og våre samarbeidsaktører  
 • Du vil jobbe med tilrettelegging og produsering av faglige råd, utredninger og materiale for avdelingsledelsen og andre i EBA blant annet innenfor digitalisering, klima og miljø og plan og regulering  
 • Sekretærfunksjon for fagutvalg (BIM, VDC, PDT mv):     
 • Planlegge og gjennomføre møter, utarbeide handlingsplaner og følge opp saksfeltet i dialog med utvalgsledelse, bedriftene og EBAs regionapparat   
 • Bred kontakt med fagetater, EBAs regionapparat og samarbeidende organisasjoner, og deltakelse i ulike råd og utvalg    
 • Følge med på den faglige utviklingen på området, skrive høringssvar, utarbeide faglige og strategiske vurderinger, levere innspill til kommunikasjonsarbeidet samt fungere som faglig og praktisk støtte for nærmeste leder etter behov   
 • Planlegge og gjennomføre relevante kurs og kompetanseaktiviteter i samarbeid med regioner og andre i EBA    
 • På eget initiativ og/eller i samråd med leder bidra til forbedringer/utviklingstiltak til beste for EBA og medlemsbedriftene  

 Kvalifikasjoner  

 • Relevant utdanning innen bygg, arkitektur eller anlegg, gjerne med ingeniør- eller arkitektfaglig kompetanse og bakgrunn   
 • Erfaring fra byggenæringen, kjennskap til alle prosjektfaser vil være en fordel 
 • Kjennskap til BIM, VDC, PDT og andre fagspesifikke områder, som for eksempel Plan og bygningsloven og tekniske forskrifter  
 • Kjennskap til og god erfaring med bruken av relevante IT-verktøy   

Personlige egenskaper  

 Vi søker deg som er selvstendig og proaktiv, i tillegg er du løsningsorientert og har god arbeidskapasitet. Du er en lagspiller og vil jobbe strukturert og målrettet for å oppnå resultater. Du forstår bransjens behov og er opptatt av kvalitet. Vi ønsker deg som evner å tenke helhetlig, men også har fokus på detaljene.    

Vi tilbyr  
 

 • En fleksibel arbeidsplass med høy kompetanse og et godt sosialt miljø 
 • Gode utviklingsmuligheter i en næring i vekst 
 • Konkurransedyktig lønn avhengig av kvalifikasjoner og erfaring 
 • God pensjonsordning 
 • Kontorsted sentralt i Næringslivets Hus på Majorstuen

EBA kan tilby en arbeidsplass med stort engasjement, dyktige kolleger og mye godt humør – og det ønsker vi at du blir en del av!  

Lurer du på noe rundt stillingen kan du ta kontakt med vår rekrutteringspartner Capus ved Kristian Carlstedt (452 94 338) eller Terese Vildalen (994 23 032).  

 

Om arbeidsgiveren

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er landets ledende bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
EBA har 650 medlemsbedrifter med til sammen 25.000 ansatte
EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 regionforeninger i hele landet. Våre medlemmer omsetter for totalt 112 milliarder kroner og spenner fra landet største entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.
Bygg og anleggsnæringen er en viktig del av bærekraftløsningen

Økonomisk bærekraft:
Bedriftene har en nøkkelrolle i å skape en bærekraftig framtid. Den økonomiske bærekraften sikres ved at vi har lønnsomme bedrifter over hele landet som bidrar med arbeidsplasser, tjenestetilbud og levende lokalsamfunn.
Bygg- og anleggsnæringen er landets største fastlandsnæring og derfor en svært viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Miljømessig bærekraft:
Klima- og miljøutfordringene krever en storstilt innsats og løftene må skje i felleskap. Norge har forpliktet seg til å halvere klimagassutslippene innen 2030.
EBA vet at vi, sammen med medlemsbedriftene våre klarer å ta vår andel av dette. Innovasjoner i materialvalg, byggemetoder, transport og livsløpsfokus blir viktige satsinger i årene som kommer.

Sosial bærekraft:
Omstillingen vi skal gjennom må gå hånd i hånd med et anstendig og trygt arbeidsliv hvor vi også legger til rette for at flere kommer i jobb.

Kompetanse, forskning og innovasjon er viktig for å sikre omstillingsevnen og muligheter til å skape ny vekst.

Bygg- og anleggsnæringen trenger mange av de kloke hodene for å sikre utviklingskraften. Å vise frem næringen som attraktiv og fremtidsrettet for de unge talentene blir derfor en viktig oppgave.

Vi bygger det sterkeste laget
Mange av resultatene av EBA sitt arbeid kommer hele bransjen og hele samfunnet til gode.

EBA skal arbeide for at enda flere av de viktige entreprenørbedriftene i Norge skal velge å bli med i EBA slik at bidragene til fellesskapet skal lønne seg, og vi skal fortsette å utvikle og tilby verdiøkende og relevante fordeler og tjenester til våre medlemmer.

EBA satser på kompetanse og tilstedeværelse
To av de viktigste virkemidlene våre er solid fagkompetanse innenfor alle deler av BA-næringen og aktivt og fremoverlent lokal tilstedeværelse over hele landet:

• EBAs fagavdelinger jobber tett med nasjonale fagmyndigheter og kompetansemiljø og vi har stor nytte av tett faglig samarbeid med ekspertene i våre medlemsbedrifter.
• EBAs ni regionforeninger sikrer vår tilstedeværelse over hele landet hvor vi samarbeider tett med NHOs regionapparat og ivaretar samarbeid og dialog med lokale og regionale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, øvrig nærings- og samfunnsliv og andre bransjer.

Våre konsulenter

Kristian Carlstedt
Seniorrådgiver
Terese Landsrød Vildalen
Rekrutteringsassistent
Søk på stillingen