Er du en trygg og fremoverlent leder som ønsker å være en drivende kraft i den strategiske utviklingen av DFØ?

Er du en trygg og fremoverlent leder som ønsker å være en drivende kraft i den strategiske utviklingen av DFØ?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør for strategi-, organisasjonsutviklings- og HR-avdelingen
Arbeidsgiver:
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
14.04.2020

Om stillingen

Vi søker en trygg, utviklingsorientert og strategisk leder som ønsker å bidra til utviklingen av DFØ som statens fagorgan for styring, organisering og ledelse.

Du vil lede strategi-, organisasjonsutviklings- og HR-avdelingen med åtte dyktige medarbeidere. Avdelingen har ansvar for strategiarbeid, organisasjonsutvikling, lederutvikling, kompetanseutvikling, personaladministrasjon, rekruttering og lønn.

Avdelingen er en del av strategi- og fellestjenestedivisjonen og du vil inngå i divisjonsdirektørs ledergruppe.

Som vår nye avdelingsdirektør identifiserer du deg med vårt samfunnsoppdrag. Du kan håndtere et bredt spekter av oppgaver, og motiveres av å kunne påvirke utviklingen av en virksomhet i vekst og endring.

Arbeidsoppgaver

 • inngå i divisjonens ledergruppe og ha en nøkkelrolle i utviklingen av DFØ som virksomhet
 • lede avdelingens medarbeidere og videreutvikle avdelingen til en sterk pådriver og støttespiller for DFØs fagdivisjoner
 • være proaktiv i organisasjonsutvikling, bidra til kulturbygging på tvers i organisasjonen, og skape et godt arbeidsmiljø og høy gjennomføringskraft
 • være en sentral støttespiller til DFØs ledelse
 • lede i tett samarbeid med arbeidstakersiden

Kvalifikasjoner

 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad.
 • relevant ledererfaring med personalansvar
 • solid erfaring med organisasjonsutvikling og HR, gjerne fra en større virksomhet med flere kontorsteder
 • kunnskap om og erfaring med hvordan strategier og endringsarbeid driver organisasjoner fremover
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er fordel om du også har:

 • erfaring fra eller god kunnskap om offentlig forvaltning
 • erfaring med omstillingsprosesser
 • digital kompetanse/forståelse

Personlige egenskaper

 • du er analytisk og strategisk
 • du er proaktiv, løsningsorientert og har stor gjennomføringsevne
 • du er trygg i lederrollen og har evne til å motivere og inspirere selvstendige og dyktige fagpersoner
 • du er dyktig til å formidle, bygge tillit og skape gode relasjoner
 • du har høy integritet, troverdighet og god vurderingsevne
 • du ser helhet og evner å samarbeide på tvers av organisatoriske skiller

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende lederjobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • lønn som avdelingsdirektør i lønnsspennet kr. 900 000 – 1 000 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • flotte lokaler i Oslo sentrum

I DFØ tror vi at mangfold gir oss flere ben å stå på, bredere perspektiver og dermed evne til å takle utfordringer på en bedre måte. Vi er sikre på at medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag.

Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Praktisk informasjon

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Capus, Baard Storsveen, telefon 413 18 700 eller Peder Lund, telefon 977 35 088.

For nærmere informasjon om DFØ henvises det til vår hjemmeside www.dfo.no (http://www.dfo.no).

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort ihht. offentleglova § 25.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten. DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer også lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. I 2020 blir DFØ utvidet med fagområdet offentlige anskaffelser. Det er i dag om lag 530 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim. DFØ vil i løpet av året ha vokst til omkring 650 ansatte. Les mer på www.dfo.no.

Våre konsulenter

Peder Lund
Prosjektanalytiker