Er du NPE sin nye avdelingsdirektør?

Er du NPE sin nye avdelingsdirektør?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør saksbehandling av pasientskadesaker
Arbeidsgiver:
Norsk Pasientskadeerstatning
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

NPE er et av Norges største fagmiljøer innen personskaderett, med 170 medarbeidere. Vi mottar 6000 søknader om erstatning i året. Vi vurderer sakene opp mot pasientskadeloven for å avgjøre om pasienten har rett til erstatning, og beregner erstatningens størrelse. God kvalitet og effektiv saksbehandling er en ledesnor i arbeidet vårt. Vi har gode digitale verktøy og jobber fulldigitalt i saksbehandlingen. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle organisasjonen og arbeidsprosessene våre. 

Saksbehandlingen er organisert med to saksbehandlingsavdelinger (avdeling A og B) på hhv. fire og tre seksjoner. Saksbehandlingsavdelingene ledes av hver sin avdelingsdirektør. 

Vi søker nå etter ny avdelingsdirektør til avdeling A. Den nye lederen er sammen med avdelingsdirektøren for avdeling B overordnet leder for saksbehandlingsområdet, og skal ha et strategisk og fremtidsrettet blikk på kjerneoppgavene våre.

Stillingen rapporterer til direktøren og inngår i hans ledergruppe. 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ledelse av saksbehandlingsavdeling A
 • Bidra til utvikling av saksbehandlingsprosesser og -rutiner
 • Sammen med avdelingsdirektøren for saksbehandlingsavdeling B sørge for at det samlede saksbehandlingsområdet jobber effektivt og med god kvalitet
 • Ansvar for måloppnåelsen til avdeling A og medansvar for saksbehandlingsområdets totale måloppnåelse
 • Personalansvar for fire seksjonssjefer

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole
 • Du har relevant ledererfaring, og det er en fordel om du har erfaring fra å lede andre ledere
 • Du forstår rammevilkårene og kravene til statlig virksomhet, inkludert kravene til digitalisering og effektivisering
 • Du har erfaring med kontinuerlig forbedring og endringsarbeid
 • Du har god IKT-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg og tydelig leder som har en motiverende og inspirerende lederstil
 • Du har god organisasjonsforståelse og evne til å ta ulike perspektiv, liker å samarbeide med andre og jobbe på tvers av ansvarsområder
 • Du har evne til å tenke strategisk og er utviklingsorientert
 • Du er en pådriver for effektiv saksbehandling, og er åpen for å utforske nye løsninger
 • Du har evne til å bygge lag og felles kultur
 • Du jobber strukturert og målrettet, men er samtidig god til å lytte og skape rom for dialog
 • Du har god formuleringsevne, skriftlig og muntlig
 • Du evner å ta beslutninger og å gi klare tilbakemeldinger
 • Du møter alle med respekt og åpenhet

Vi tilbyr

 • Et utviklingsorientert miljø med god faglig kompetanse og trivelige arbeidsforhold
 • Mulighet til å påvirke og drive arbeidsprosesser under utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Sentral beliggenhet med godt tilrettelagte lokaler på Majorstua i Oslo (NPE flytter til Middelthunsgate 29 i begynnelsen av februar)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (god pensjonsordning og mulighet til gunstig boliglån)
 • Stillingskode/-tittel som (1060) avdelingsdirektør, lønn og etter avtale

Viktig informasjon
Til orientering gjør vi bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. For at vi skal vurdere søknaden må du laste opp karakterutskrift/vitnemål (og evt. aktuelle attester) som vedlegg i søknaden din.

NPE har et personalpolitisk mål om å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravet her!

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknaden dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentligloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte partner i Capus, Grete Andersen på tlf. 91 13 70 05 eller e-post grete.andersen@capus.no. 

Du kan også kontakte NPE ved direktør Rolf Gunnar Jørstad på tlf. 22 99 45 15. Alle henvendelser til Capus behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfristen.
 

Om arbeidsgiveren

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Se www.npe.no for mer informasjon om NPE.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå
Seniorrådgiver