Er du Sporveien sin nye Kategorisjef – Innkjøp?

Er du Sporveien sin nye Kategorisjef – Innkjøp?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Kategorisjef - Innkjøp
Arbeidsgiver:
Sporveien AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
15.08.2022

Kollektivtransporten er stadig i vekst og store investeringer tas for å ivareta fremtidens behov for miljøvennlig mobilitet. Gjennom Oslopakke 3 investeres det 40 milliarder i å utvikle transportsystemet de neste 20 årene. Sporveiens samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene.

Sporveiens innkjøp og logistikk avdeling utvikler og implementerer en tverrfaglig og kategoridrevet innkjøpsorganisering, og søker nå etter en erfaren forretningsdrevet kategoriansvarlig innkjøper. For stillingen vil god innsikt og erfaring innenfor bygg- og anleggsentrepriser, jernbanetekniske varer og tjenester eller konserntjenesteavtaler (FM) vil være en fordel. Det er også ønskelig med erfaring fra offentlige anskaffelsesprosesser.
I Sporveien vil du med bredt ansvar bidra til å bygge opp og innføre kategoriledelse i innkjøpsorganisasjonen, finne kostnadseffektive løsninger og være med å påvirke beste praksis for kategoriledelse. Du blir en del av et team som aktivt jobber med å forbedre og effektivisere Sporveiens innkjøp.

Stillingen vil rapportere til Innkjøpsdirektøren.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp avtaler samt sikre at eksisterende og nye avtaler etterleves
 • Gjennomføre ulike innkjøpsprosesser og følge opp leverandører og avtaler
 • Ansvar for å lede og utvikle egne innkjøpskategorier samt nå fastsatte kostnadsmål
 • I samarbeid med teamlead kategoriledelse utvikle strategier, kategorihandlingsplaner og mål
 • Tilrettelegge og utvikle innkjøpsstrategier samt gjennomføre forhandlinger og inngå avtaler
 • Ha ansvaret for å drive forbedringsarbeidet i egen kategori sammen med kategoriteamet
 • Oppnå målsatte besparelser og forbedringer, og følge opp at kategorien utvikles løpende
 • Bidra til etterlevelse av konsernets prosedyrer og rutiner, inkludert Lov om offentlige anskaffelser

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på bachelor/master nivå, gjerne innen økonomi, bygg- og ingeniørfag, ledelse eller innkjøp og logistikk
 • Erfaring fra innkjøp, kategoriledelse, kategoriprogramstyring og prosjektarbeid
 • Dokumentert erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre større strategiske innkjøp er ønskelig
 • Kompetanse innen offentlige anskaffelser er et fortrinn
 • Teknisk kompetanse på bruk av digitale verktøy som Office 365, Excel, IFS og konkurransegjennomføringsverktøy er ønskelig
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som evner å arbeide proaktivt, selvstendig og med komplekse problemstillinger. Du motiveres og drives av å påvirke resultatet på jobben du gjør. I tillegg ser vi gjerne at du:

 • Er strukturert og analytisk med evne til å fremskaffe gode beslutningsgrunnlag
 • Har et ønske om å sette ambisiøse mål og oppnå svært gode resultater
 • Er selvgående og initiativrik, liker å lede prosesser og team, og ser muligheter for forbedringer
 • Har god forretningsmessig forståelse, kommunikasjonsevner og serviceinnstilling
 • Er en relasjonsbygger med gode samarbeidsevner, som trives å jobbe både selvstendig og i team

Må kunne kjenne seg igjen i og identifisere seg med Sporveiens verdier; Pålitelig, Engasjert og samhandlende

Hva kan Sporveien tilby?
Sporveien kan tilby engasjerte, dyktige kolleger og fagmiljø som legger vekt på trivsel, mangfold og humor. Du får muligheten til å jobbe for en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning, som ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn. Sporveien vil også tilby deg:

 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Godt og hyggelig arbeidsmiljø, hvor kolleger jobber sammen om faget og deler kunnskap
 • Mulighet til å påvirke prosesser, skape verdier og oppnå synlige resultater
 • Sentrale lokaler i Oslo

Søknadsfrist: 15.08.2022

Dersom du har noen spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved partner Erling Lampe (991 60 110)
 

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien trikken, Sporveien T-Banen og Unibuss ble det i 2020 gjennomført mer enn 155 millioner enkeltreiser.

Konsernet har omlag 3730 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er eid 100 prosent av Oslo Kommune.

Konsernet har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene økonomi og finans, HR og HMS, kommunikasjon og samfunn, markedstjenester, dokumentsenter, strategi, IT, logistikk og innkjøp samt juridisk og compliance

Våre konsulenter

Emilia Lundahl Otterhals
Rekrutteringsassistent
Søk på stillingen