Et av verdens største sjømatkonsern søker prosjektleder ERP og digitalisering

Et av verdens største sjømatkonsern søker prosjektleder ERP og digitalisering

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektleder ERP og digitalisering
Arbeidgiver:
Insula AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
06.12.2022

Vi ser etter deg som er kundeorientert, og som brenner for å digitalisere forretningen. Brukeropplevelsen står i sentrum, og du benytter IT som et middel for å løse forretningsmessige utfordringer.

Du er ikke redd for å ta ansvar, kommuniserer godt med både forretnings- og IT-siden. Du må evne å se kjernen i forretningens utfordringer, samtidig som du ser helhet og langsiktighet i løsningene du leverer. Sist, men ikke minst; du har erfaring fra prosjektledelse, gjerne med større implementeringsprosjekter og ERP.

Sentrale ansvarsområder:

Prosjektledelse og ansvar for IT-prosjektporteføljen:

 • Lede prosjekter, inkludert større ERP prosjekter. Første viktige og store oppgave bli å lede et stort ERP-prosjekt trygt i havn
 • Sikre prosjektgjennomføring på kost, tid og kvalitet
 • Sikre gode bestillinger mot leverandører og oppfølging av leveranser
 • Bidra til forankring og modenhet for endring i tilknytning til prosjektene
 • Sikre vellykket forretningsmessig implementering

Digitalisering og innovasjon:

 • Bidra til effektivisering gjennom høy grad av standardisering og bruk av smart teknologi
 • Gi råd og støtte systemeier/forretningen ved valg av teknologi og systemløsninger
 • Bidra til den videre utviklingen av Insula som et konsern gjennom digitalisering og ved å identifisere teknologiske muligheter som vil løfte Insula fremover
 • Delta i strategiprosesser og utarbeidelse av roadmaps
 • Bidra til den faglige utviklingen og kompetansehevingen i IT-avdelingen

Kvalifikasjoner:
Vår prosjektleder ERP og digitalisering har solid prosjektledererfaring. Han eller hun har svært god teknologiforståelse, forståelse for komplekse verdikjeder, og har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi.
 

 • Bred erfaring fra alle fasene i ERP-prosjekter er en forutsetning, fortrinnsvis fra M3 eller lignende plattformer
 • Erfaring som IT prosjektleder
 • Erfaring med ERP-prosjekter
 • Høyere utdannelse innen informasjonsteknologi eller andre relevante studier
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig med god formuleringsevne, samt beherske engelsk i dialog og dokumentasjon

Personlig profil:
INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår prosjektleder ERP og digitalisering også etterlever. I tillegg til dette, søker vi etter en kandidat med følgende egenskaper:
 

 • Du har høy faglig interesse og integritet, og holder deg oppdatert på utviklingen innen fagfeltet
 • Du er utpreget kommersiell, og opptatt av å finne lønnsomme løsninger for selskapet
 • Du evner å forstå, forankre og videreformidle virksomhetens IT-behov
 • Du arbeider både strukturert og serviceorientert, og har evnen til å reagere raskt og løse problemer utfra tilgjengelige ressurser.
 • Du motiveres av å ha et sentralt ansvar for store og til tider krevende leveranser
 • Du trives godt i grensesnittet mellom kunde og leverandør, og får gode tilbakemeldinger fra begge sider.
 • Du er en dyktig og motiverende prosjektleder

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet i Oslo sentrum
 • En sentral rolle med stor påvirkningskraft av et ungt sjømatkonsern i sterk vekst
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontorsted: Oslo Fiskehall. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Om arbeidsgiveren

Sjømatkonsernet INSULA har vokst raskt og er i dag det 20.største sjømatselskapet i verden. Siden etableringen i 2015 har konsernet gått fra tre til et tjuetalls sjømatselskaper, og omsetningen har økt fra NOK 900 mill. til NOK 6,3 mrd. Vi er i dag rundt 1100 engasjerte medarbeidere med visjonen; En bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat.

Vi er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter, med Norden som hjemmemarked. Vårt mål er å øke sjømatforbruket blant folk flest, og ambisjonen er å være den ledende leverandøren av bærekraftig sjømat i de nordiske markedene. Nærhet til markedet, forbrukerinnsikt, effektivitet i verdikjeden og kontinuerlige innovasjoner gjør ambisjonene oppnåelig.

Våre konsulenter

Vilde Hoff Klungerbo

Rekrutteringsassistent

Søk på stillingen