Folkehelseinstituttet søker leder for stab i område for smittevern

Folkehelseinstituttet søker leder for stab i område for smittevern
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør for områdestab
Arbeidsgiver:
Folkehelseinstituttet (FHI)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Vi har ledig fast stilling som avdelingsdirektør for områdestaben i område for smittevern, og søker deg som ønsker å bidra i utviklingen av området. Du samarbeider godt med andre, er pådriver for utvikling og får ting gjort. 

Du vil lede områdestaben som i dag består av rundt 20 medarbeidere, i tillegg til et midlertidig programkontor for koronavaksinasjonsprogrammet. Du vil ha en nøkkelrolle i videreutviklingen av området, inkludert profesjonalisering av driften gjennom planprosesser, økonomistyring, personalforvaltning og kontinuerlig forbedring/internkontroll – i samarbeid med sentraladministrasjonen ved instituttet (instituttstaben). Du vil også være en sentral støttespiller for områdedirektøren.

Området smittevern er et av fem organisatoriske områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske faktorer i miljøet. Råd, tjenester og forskning er viktige leveranser. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for beredskap, overvåking og rådgiving om smittevern, for de nasjonale vaksinasjonsprogrammene, vaksineanskaffelser og vaksinedistribusjon, og har nasjonale laboratorie-referansefunksjoner innen virologi og bakteriologi.

Våre råd skal bygge på det beste av dagens kunnskap. Dette forutsetter innsikt og vitenskapelig forståelse som også kommer fra instituttets egen forskning, systematiske forskningsoversikter og utredninger. Laboratorieforskningen omfatter eksperimentelle studier i celler og spesialanalyser av blant annet bakterier og virus. Effekt av smitteverntiltak, antibiotikaresistens, immunologi, modellering innen infeksjonsepidemiologi og bruk og effekt av vaksiner er sentrale tema hvor området har forskningsaktivitet.

Under covid-19 pandemien har området ledet den operative krisehåndteringen og utført svært mange oppgaver og oppdrag innen håndtering av koronasituasjonen. Området har økt bemanningen i flere avdelinger og vil høsten 2021 ha om lag 400 medarbeidere. Videreutvikling og justering av organisasjonen som følge av pandemien, økt behov for oppfølging og administrativ støtte til linje og matriseorganiserte funksjoner blir sentralt for avdelingsdirektør å bidra til å utvikle gode modeller for.

Avdelingsdirektør rapporterer til områdedirektøren. Arbeidssted for stillingen er Oslo. 

Arbeidsoppgaver

 • Ha fag- personal, og resultatansvar for avdelingen områdestab. Sentrale oppgaver er drift og utvikling av administrasjon, planprosesser og virksomhetsstyring
 • Være rådgiver for områdedirektør og ledergruppen i området
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling for områdestabens medarbeidere og administrative koordinatorer i øvrige avdelinger og seksjoner i området
 • Etablere faglig administrativt forum for alle administrative koordinatorer i området, lede og utvikle dette og sikre god koordinering og samhandling med områdestab
 • Være et viktig bindeledd mellom området og sentraladministrasjonen i instituttet, og bidra i utviklingsarbeid til løsninger som er funksjonelle og brukervennlige
 • Bidra til å operasjonalisere Folkehelseinstituttets strategi til konkrete mål og resultater
 • Bidra til at området løser sine oppgaver
 • Bidra til et fleksibelt og løsningsorientert institutt og god ressursutnyttelse på tvers av instituttets områder og på tvers av områdets avdelinger         

Kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdanning innen administrasjon/økonomi, eller annen relevant høyere utdanning.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring knyttet til forbedring, utvikling og implementering av rutiner og prosesser
 • God forståelse innen personalforvaltning og økonomistyring
 • Kjennskap til kunnskapsorganisasjoner tillegges vekt
 • Ledererfaring er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Ha interesse og engasjement for ledelse
 • Være trygg og tydelig i lederrollen
 • Ha evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Er pådriver for utvikling
 • Er nøyaktig og følger opp at ting blir gjort
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et aktivt og interessant fagmiljø
 • Hyggelige kolleger og en bred kontaktflate
 • Stilling som avdelingsdirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1140 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Våre konsulenter

Toril Attramadal
Fagdirektør
Trygve Ottersen
Områdedirektør