Forsvarsbygg søker Regionsjef Vest

Forsvarsbygg søker Regionsjef Vest

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Regionsjef Vest
Arbeidgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Stjørdal
Søknadsfrist:
30.11.2022

Som Regionssjef Vest i Forsvarsbygg vil du få ansvar for regionens EBA i samtlige distrikter i regionen, prioritering mellom distrikter og samlet prioritering nasjonalt i ledergruppen. Dette innebærer ansvar for at forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i regionens portefølje er i samsvar med virksomhetens strategier, mål, planer og i tråd med gjeldende lovverk.

Region Vest inkluderer områdene fra Agder til Trøndelag. Stillingen har personal-, budsjett-, og resultatansvar for fem ledere i regionen. Som Regionssjef må du bidra til forbedring og effektivisering, og sikre utvikling av organisasjonen.

Stillingen ligger i avdeling for Eiendomsforvaltning og rapporterer til Avdelingsdirektør Eiendomsforvaltning. Arbeidssted vil være Værnes, Ørland, Haakonsvern eller Stavanger og en del reising vil måtte påregnes.

Les mer om oss på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i regionens portefølje er i samsvar med virksomhetens strategier, mål og planer, og er i tråd med gjeldende lovverk
 • Ansvar for regionens beredskap- og sikkerhetsarbeid

 • Lede regionens distriktssjefer og tilrettelegge for strategisk utvikling av deres enheter

 • Budsjett- og resultatansvar

 • Personalansvar for distriktssjefer, leder operasjonell støtte og stabsleder

 • Sikre god samhandling internt i Forsvarsbygg, med Forsvaret og øvrige samarbeidspartnere

 • Bidra til forbedring og effektivisering av organisasjonen

 • Samarbeid med regionens tillitsvalgte, og gjennomføre faste møter med tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg

 • Regionssjef er fast medlem i avdelingsdirektør eiendomsforvaltnings ledergruppe

Hvem ser vi etter?

For å lykkes i stillingen må du ha god økonomi- og forretningsforståelse i tillegg til meget gode lederegenskaper. Du er resultat- og utviklingsorientert og øver innflytelse. Avdelingen er nylig omorganisert, og det krever at du har en dynamisk tilnærming til ansvarsområde og arbeidsoppgaver. For å lykkes er det derfor vesentlig at du tar initiativ og evner å prioritere oppgaver løpende, samtidig som du har en systematisk og metodisk tilnærming til arbeidsoppgavene. I tillegg er du en utpreget relasjonsbygger.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Du må ha ledererfaring fra store landsdekkende virksomheter
 • Du må ha dokumenterte resultater fra endringsledelse i store komplekse organisasjoner  Det er en fordel at du har kjennskap til offentlig sektor og statlig økonomistyring
 • Det er en fordel at du har erfaring fra forvaltning av eiendom, bygg og anlegg
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig / Nato Secret

Hvorfor jobbe hos oss?

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.
Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse med god pensjonsordning, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger
Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211) fra 1 024 200,- til 1 118 700,- (lønnstrinn 87 – 91)
Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Søknadsfrist: 30.11.2022

For ytterligere informasjon er du velkommen til en fortrolig samtale med Partner i Capus; Kristian Lennertzen på tlf. 91 61 60 73, kl@capus.no eller Rådgiver Research & Analyse Andreas Virik på tlf. 93 00 49 49, auv@capus.no
 

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Våre konsulenter

Andreas Ugland Virik

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen