Har du erfaring fra revisjon og ønsker å jobbe i et selskap med stor faglig kompetanse?

Har du erfaring fra revisjon og ønsker å jobbe i et selskap med stor faglig kompetanse?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Regnskapsrevisor
Arbeidsgiver:
REVISJON ØST IKS
Sted:
LØTEN
Søknadsfrist:
11.12.2023

Kontakt konsulent

Ramajana Knudsen

Sourcing Manager

Johannes Westersø

Partner
REGNSKAPSREVISOR

Revisjon ØST IKS skal nå styrke teamet med en dedikert kollega, som har et langsiktig perspektiv. Vi har 24 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og kommunal sektor. Vi er stolte av vårt dyktige team, og jobber kontinuerlig med å utvikle arbeidsplassen til å bli et foretrukket sted å være for våre ansatte.

Du vil jobbe i et engasjert miljø som preges av faglig integritet og kompetente medarbeidere som har fokus på gode digitale løsninger, og gir råd som kan bidra til at kundene våre når sine mål.

Vi søker deg som har sterk forståelse og interesse for revisjon. Vi jobber tett og langsiktig med kundene våre, og det er viktig at du har kunden i sentrum, følger tett opp og sørger for kvalitet i alle ledd. Hos oss får du faglig utvikling, og mulighet for utfordrende og varierte oppgaver.

Vi har en variert kundeportefølje, og det er svært gode muligheter for videreutvikling av din kompetanse innen revisjon og regnskap, men også innenfor annen rådgivning til kundene.

Vi holder til flotte lokaler både i Løten og Kongsvinger!


PRIMÆROPPGAVER
 • kvalitetssikring av utøvende revisors arbeid i planleggings-, gjennomførings- og konklusjonsfasen
 • kvalitetssikring av revisjonsrapporter før disse sendes til kunde
 • kvalitetssikring og signering sammen med utøvende revisor til nummererte brev
 • kvalitetssikring og signering av revisjonsberetning før den sendes til kunde
 • kvalitetssikring og signering sammen med utøvende revisor på alle revisjonsuttalelser
 • diskusjonspartner med daglig leder i forbindelse med virksomhets- og revisjonsplanlegging
 • diskusjonspartner for utøvende revisorer og evt. deltagelse ved intervjuer ute i kommunene
 • formidling av endringer i lover og forskrifter som kan påvirke det arbeidet som skal utføres
 • være en bidragsyter og premissgiver i forhold til utvikling av selskapets revisjonsmetodikk
 • ansvar for intern kompetanseoppbygging på metodikk
 • ansvar for å påse at nyansatte gis nødvendig opplæring
 • utøve kundepleie ovenfor kontrollutvalg
Møteledelse og presentasjon, opplæring
 • Presentere resultatet av revisjonens arbeid i bl.a. kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre og andre organ mm
 • Gi råd til faglige spørsmål ovenfor oppdragsgivere
 • Gi råd til faglige spørsmål ovenfor ansatte
 • Representere selskapet utad bl.a. gjennom artikler i fagtidsskrifter, artikler og verv f.eks i NKRF, GKRS og lignende
 • Andre oppgaver som daglig leder bestemmer

KRAV TIL KOMPETANSE
 • Minimum bestått revisoreksamen (bachelor i revisjon) eller høyere revisoreksamen (master i revisjon) i.h.t. Finanstilsynets krav til statsautorisert revisor i tillegg minst 3 års praksis fra regnskapsrevisjon
 • Tilleggsutdannelse som diplomert internrevisor eller CISA-kandidat er en fordel
 • Erfaring fra revisjon av flere kommuner og alle typer særoppdrag er en fordel, men ikke et krav
 • Generelt god IT-kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

KRAV TIL PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Analytiske evner og ser ting i sammenheng
 • Gi tydelige og konstruktive tilbakemeldinger internt og/eller eksternt
 • Kreativ (løsningsorientert)
 • Motiverer og inspirerer
 • Serviceinnstilt
 • Strukturert
 • Objektiv
 • Raus (dele kunnskap) – internt og eksternt
 • Godt humør
 • Meget gode samarbeidsevner
 • Meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

VI KAN TILBY
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen revisjon og regnskap
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid og hybrid jobbløsning  
 • Balanse mellom jobb og privatliv som er vanskelig å få gjennomført i privatrevisjon
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode parkeringsmuligheter?
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø


Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med våre rådgivere i Capus for en uformell og konfidensiell samtale!


 

Om arbeidsgiveren

Revisjon Øst IKS ble etablert 1. januar 2005, og er en samfunnsansvarlig, uavhengig revisor med fokus på å bedre forvaltningen i kommunal sektor.

Vår primæroppgave er å revidere kommuneregnskapene for de folkevalgte i eierkommunene. Gjennom vår erfaring og kompetanse skal vi være en støttespiller og veileder for kommunene, slik at forvaltningen skjer innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og lovverk. Revisjon ØST IKS skal bidra til å trygge en effektiv kommunal virksomhet.

Våre konsulenter

Ramajana Knudsen

Sourcing Manager

Johannes Westersø

Partner

Søk på stillingen