Har du interesse for IKT-prosjekter, og ønsker å være en sentral ressurs i digitaliseringsarbeidet til Nye OUS?

Har du interesse for IKT-prosjekter, og ønsker å være en sentral ressurs i digitaliseringsarbeidet til Nye OUS?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Konsulent/rådgiver – prosjektstøtte
Arbeidsgiver:
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
19.10.2022

Oslo universitetssykehus HF er med sine over 25.000 ansatte et av Nord-Europas største sykehus. Som organisasjon skal vi i tiden fremover gjennom en stor utbygging- og digitaliseringsprosess, der vi i virksomhetens teknologi- og innovasjonsklinikk skal ha en betydelig rolle, og trenger deg med på laget!

I de nye byggene vil teknologi gjennomsyre alt vi gjør og arbeider med innen pasientbehandling, forskning, administrasjon og undervisning. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt understøtte utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Vi er bindeleddet mellom de ulike klinikkene og Sykehuspartner, og et av våre viktigste mål er å bidra til at digitalisering og teknologi brukes aktivt for å skape gode pasientopplevelser.

Vi skal gjennom kravstilling bruke digitalisering og teknologi til å sikre at våre nye bygg er fleksible og framtidsrettede. All ny teknologi innført i byggeprosjektene må i tillegg fungere sømløst mot våre eksisterende bygg slik at OUS i sin helhet har et oppdatert og helhetlig IT-miljø. Vi ønsker å være en høykompetent rådgiver, bidragsyter og innovasjonspartner innen digitalisering, og vi kan stolt skilte med et av landets fremste fagmiljøer innen helse.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Vi er på jakt etter deg som har interesse for IKT-prosjekter, og som vil bidra til å systematisere våre aktiviteter innenfor ulike prosjekter og i ulike porteføljer. Som prosjektstøtte vil du få spennende oppgaver hovedsakelig knyttet til gjennomføringsfasen i noen av våre største IKT-prosjekter. Du vil få en sentral rolle med å legge til rette for møter i samarbeid med andre ressurser, og vil på den måten være en viktig ressurs for digitaliseringsarbeidet. Som prosjektstøtte bidrar du til planlegging, ressursallokering og fremdriftsoppfølging i byggprosjektenes leveranser. Rollen vil raskt bli tillagt mye ansvar og det legges til rette for faglig videreutvikling. 

Arbeidsoppgaver

 • Fungere som et bindeledd mellom de ulike prosjektlederne og andre aktører
 • Sørge for god koordinering mellom byggprosjektenes leveranser, herunder ansvar for å avdekke og følge opp prosjektenes avhengigheter
 • Bistå prosjektlederne med gjennomføring og oppfølging av prosjektleveranser
 • Etablering og oppfølging av styringsdokumentasjon, milepælsplaner og risikoanalyser, med jevnlig rapportering på risikostatus

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse fra høyskole eller universitet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Faglig interesse for IKT-prosjektledelse, teknologi og organisasjonsutvikling
 • Ønskelig med kjennskap til Helse Sør-Østs prosjektmetodikk, Difis «Prosjektveiviseren» og/eller PRINCE2
 • Beherske minimum et skandinavisk språk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du har:

 • god evne til å forstå implikasjonene av nye ideer, tjenester og produkter
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsvilje/-evne
 • evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeid
 • evne til nettverksbygging på tvers av organisasjoner
 • positiv innstilling og kreativ tenkning 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver som dekker et viktig samfunnsoppdrag
 • Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå
 • Gode muligheter for å påvirke virksomheten og forme egen arbeidshverdag
 • Fleksibilitet rundt arbeidstid og -sted
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdene

Stillingen tilhører Avdeling for arkitektur og Nye OUS, som ledes av Torkel Thune. Avdelingstilhørighet kan potensielt endres grunnet pågående omorganisering i OUS.

Om arbeidsgiveren

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Våre konsulenter

Ida Kristiansen
Rekrutteringsassistent
Søk på stillingen