IFE ser etter en Leder Digital Service Delivery!

IFE ser etter en Leder Digital Service Delivery!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder Digital Service Delivery
Arbeidsgiver:
Institutt For Energiteknikk (IFE)
Sted:
KJELLER
Søknadsfrist:
Løst

IFE har ambisiøse planer for digitalisering av virksomheten og vi utvider derfor vår kapasitet innenfor IKT. Leder Digital Service Delivery er en nyopprettet og sentral lederstilling, og vi søker nå etter en fremtidsrettet og inspirerende leder for hjelpe oss videre på den digitale veien. Rollen vil ha det operasjonelle ansvaret for alle digitale tjenester, og skal sørge for at forretningsområdene har sikre, verdifulle og tilgjengelige tjenester som bistår med å realisere virksomhetens mål. 

Rollen er sentral i ledelsen av IKT og deltar i IKTs ledergruppe. Vi tror den rette kandidaten har erfaring fra IKT-drift, IKT-sikkerhet eller IT Service Management. Kandidaten er visjonær og strategisk, og ønsker å ta drift av IKT videre til å bli verdi- og tjenestefokusert gjennom et tett samarbeid med forretningen og de ansatte. Rollen er organisert i avdeling IKT og rapporterer til CIO. Rollen har personalansvar for to dedikerte team innen help desk/applikasjonsforvaltning og infrastruktur. Hos oss får du muligheten til å være en sentral bidragsyter i en pågående digitalisering og omstilling av virksomheten, med et sterkt og sentralt IKT-fagmiljø som jobber tett sammen med hele organisasjonen.

Rollens primære arbeidsoppgaver er: 

 • Etablere en visjon og strategi for Digital Service Delivery som sikrer forretningsområdenes langsiktige behov for digitale tjenester i virksomheten.
 • Etablere styringsprosesser og metrikker for å bygge forståelse for den forretningsmessige verdien som Digital Service Delivery leverer, og benytte dette aktivt i å forbedre egne tjenester og prosesser.
 • Bidra med prioriteringer i utviklingen av tjenesteporteføljen i samarbeid med IKT og forretningsområdene, og sørge for kapasitetsplanlegging og ressursallokering der avdelingens ressurser er involvert.
 • Definere, utvikle og styre utvalgte ITSM-prosesser som er relevante for ansvarsområdet, basert på beste praksis (eksempelvis ITIL).
 • Sørge for å etablere og eie prosesser for beredskap, katastrofe- og hendelseshåndtering innenfor ansvarsområdet.
 • Etablere og eie risikostyringsprosesser for digitale løsninger internt i avdelingen og i forretningsområdene.
 • Ansvar for at alle IFEs digitale løsninger overholder våre sikkerhetsmessige krav
 • Etablere avtaler med, forvalte og styre underleverandører innenfor ansvarsområdet
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av avdelingens budsjett, og etablere en kultur for kontinuerlig kostoptimalisering.
 • Ha oversikt over totale teknologikostnader for IFE og veilede forretningsområdene i kostoptimalisering og budsjettprosesser.
 • Personalansvar for personell tilknyttet Digital Service Delivery.

Spesielle kompetansekrav knyttet til stillingen:

 • Utdanning på bachelor eller masternivå innen IKT og/eller teknologiledelse. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Solid erfaring fra roller innen IKT-drift, IT Service Management eller Digital Sikkerhet 
 • Erfaring fra lederroller med ansvar for strategiarbeid, risikostyring, budsjettoppfølging og personalledelse er ønskelig
 • God kunnskap om og praktisk erfaring med implementasjon av ITIL
 • Sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig/NS er en forutsetning for å inneha rollen

Personlige egenskaper:

 • Gode strategiske og analytiske egenskaper
 • Resultatorientert
 • Gode kommunikasjonsevner, og kan relatere IKT-teknologi og -tjenester til forretningsmessig verdi
 • Brennende engasjement for å skape gode brukeropplevelser, og evner å se verdien av gode og relevante løsninger hos brukerne
 • Være tillitsfull og en god relasjonsbygger, med god forretningsforståelse.

Om arbeidsgiveren

Institutt for energiteknikk (IFE) er en driver av teknisk innovasjon og anvendt forskning innen bredden av digitale systemer, energi- og miljøteknologi, samt utviklingspartner og produsent av radiofarmasøytiske legemidler. IFE forsker for en bedre fremtid, og FNs bærekraftsmål er en drivkraft i vår virksomhet. IFE har ansatte fra 38 land som jobber med partnere nasjonalt og internasjonalt. Vi er en kompleks organisasjon med store krav til operasjonell kvalitet og sikkerhet, samtidig som vi skal drive forskning og innovasjon i verdensklasse.

Våre konsulenter

Christoffer Røstad
Rådgiver Research og Analyse